Previous |  Up |  Next

Article

Title: The current state of the PSTricks project (English)
Author: Voss, Herbert
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2010
Pages: 39-67
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Článek přináší přehled novinek a rozšíření balíčku PSTricks. Je to zkratka pro PostScript Tricks, přeloženo do jazyka českého jako triky s programovacím jazykem PostScript. Jedná se o balíček, který široce využívá starý programovací jazyk PostScript. Ten je také znám pod zkratkou PCL (Page Code Language) vyvíjený firmou Adobe Systems od roku 1984. PDF je odnoží PostScriptu s několika důležitými rozšířeními, ale bez možnosti matematických výpočtů (Czech)
Summary: PSTricks is an abbreviation for PostScript Tricks and uses the enormous graphical capabilities of the old programming language PostScript. It is a so-called page code language (PCL) which is distributed since 1984 by Adobe Systems. PostScript is fully Turing compatible and a stack-oriented programming language, like Assembler, Forth, Hewlett Packard pocket calculators, et al. PDF is derived from PostScript, with some important extensions but without the possibility of mathematical calculations. (English)
Keyword: balíček PSTricks
Keyword: PostScript
Keyword: PDF
Keyword: PSTricks package
Keyword: PostScript
Keyword: PDF
DOI: 10.5300/2010-1-2/39
.
Date available: 2022-04-13T10:22:03Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149997
.
Reference: [1] Goossens, Michel, Mittelbach, Frank, Rahtz, Sebastian, Roegel, Denis, Voß, Herbert: The LaTeX Graphics Companion.Tools and Techniques for Computer Typesetting. 2nd edition. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Boston, 2006. 976 pages. ISBN 978-0321508928.
Reference: [2] Voß, Herbert: PSTricks - Grafik für TeX und LaTeX.5th edition. Germany: DANTE – Lehmanns, Heidelberg/Hamburg, 2008. 912 pages. ISBN 3865412805.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-1_6.pdf 9.043Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo