Previous |  Up |  Next

Article

Title: Anatomy of a macro (tutorial) (English)
Title: O rozboru jednoho makra (tutoriál) (Czech)
Author: Roegel, Denis
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2010
Pages: 68-78
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: V článku dopodrobna rozebíráme makro naprogramované v TeXu, které vypočítá a vypíše prvních n prvočísel. To nám dává prostor k poukázání na některé technické detaily, které jsou častokrát začátečníky přehlíženy. Redakce navíc přidala shrnutí příkazů Plain TeXu jako přílohu tohoto článku. (Czech)
Summary: In this article, we explain in detail a TeX macro computing prime numbers. This gives us an opportunity to illustrate technical aspects often ignored by beginners in the TeX world. The source codes are included as small parts in the article commented in detail. You may find the original English version of the article in TUGboat, see http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb22-1-2/tb70roeg.pdf. (English)
Keyword: plain TeX
Keyword: prvočísla
Keyword: plain TeX
Keyword: prime numbers
DOI: 10.5300/2010-1-2/68
.
Date available: 2022-04-13T10:22:34Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149999
.
Reference: [1] Knuth, Donald E.: The TeXbook.(Computers and Typesetting, Volume A). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-1_7.pdf 1.203Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo