Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Počítačová sazba je velmi rozšířenou aplikací běžných uživatelů. Pro zhotovení kvalitního dokumentu je potřebné nejen ovládat příslušný programový produkt, ale především aplikovat typografické zásady. Jak řešit tento problém v TeXu a jeho nadstavbách? Quo vadis typografie v TeXu?
Summary:
Computer typesetting is a very widespread application commonly used with personal computers. It is necessary to handle appropriate programs but it is also very important to apply typographic rules. This paper deals with the question of how to solve this problem in TeX and its formats? Quo vadis typography in TeX?
References:
[1] ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Praha: Český normalizační institut, 2003.
[2] Dostál, Karel: O jedné vraždě a jejím možném odčinění. Zpravodaj CSTUG, č. 4, 1994, s. 163–173. ISSN 1211-6661.
[3] Rábová, Zdeňka, Hanáček, Petr, Přikryl, Petr, Rajlich, Jiří, Rybička, Jiří, Slezák, Miroslav, Zemčík, Pavel: Jak publikovat na počítači. Veletiny: Science, 1996. ISBN 80-901475-7-7.
[4] ON 88 2503 – Základní pravidla sazby. Praha: Ústav pro normalizaci a měření, 1968.
Partner of
EuDML logo