Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek popisuje nové vlastnosti webového rozhraní pro tvorbu dokumentů - systému TeXonWeb, který vznikl z potřeby jednoduchého a rychlého použití systému TeX. Jde především o nové uživatelské rozhraní, uživatelské profily a práci s dokumenty. Jsou zde také zmíněny vlastnosti, které teprve budou implementovány a směr, jakým se bude vývoj dále ubírat.
Summary:
The paper describes the new features of a web interface for typesetting - system TeXonWeb. This system has arisen because of the need for the fast and smooth usage of TeX. It is first of all about a new user interface, user profiles and document management. New features that will be implemented in the future and the way it develops are also discussed.
References:
[1] Přichystal, Jan, Rybička, Jiří: Webové rozhraní pro sazbu dokumentů. In OLŠÁK, P. SLT 2004 – sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2004, s. 73–78. ISBN 80-7302-068-8.
[2] Talandová, Petra: Přístupy ve zpracování tabulek v systémech DTP. diplomová práce, MZLU 2006.
Partner of
EuDML logo