Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
TeX je tradičně používán jako autorský nástroj pro publikování vědeckých textů a učebnic. V dnešní době jsou z mnoha důvodů čtenáři vyžadovány elektronické publikace souběžně vydávané nejen ve webovém formátu, ale i ve formě pro prohlížení na obrazovce. Tento článek se zabývá způsoby publikování z jednoho zdrojového textu autorsky pořizovaného ve formátu LaTeX a ukazuje příklady několika skript publikovaných touto cestou. Zvláštní důraz je přitom kladen na webové dokumenty generované buď do HTML nebo XHTML s matematickými výrazy převedenými do jazyka MathML. Zmíněno je také „on-the-fly“ generování dokumentů s JBIG2 komprimovanými obrázky pro potřeby digitální matematické knihovny projektu DML-CZ.
Summary:
TeX is traditionally used as an authoring tool for the paper publishing of scientific texts and textbooks. Parallel electronic publications that are meant for on-screen viewing and web delivery are also demanded by readers for many reasons today. This paper discusses the ways to single-source author publishing from a LaTeX source file, and it shows examples of several textbooks published by this approach. Special attention is given to the web document generation either to HTML or XHTML markup with a notation translated to MathML. Also discussed is a personalised automated document generation for a digital library project DML-CZ.
References:
[1] Došlá, Zuzana, Došlý, Ondřej: Metric Spaces: Theory and Examples (in Czech). Masaryk University in Brno, second edition, 2000.
[2] Došlá, Zuzana, Plch, Roman, Sojka, Petr: Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných (Mathematical Analysis with Program Maple: 1. Differential Calculus). CD-ROM, http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/ , December 1999.
[3] Goossens, Michel, Rahtz, Sebastian, Moore, Ross, Sutor, Robert: The LaTeX Web Companion. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.
[4] Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Merriam-Webster Inc., Springfield, Massachusetts, U.S.A, January 2002.
[5] Grabovský, Miroslav: Generování PDF pro systém Kramerius. Master’s thesis, Masaryk University, Brno, Faculty of Informatics, January 2007.
[6] Gurari, Eitan M.: TeX4ht: LaTeX and TeX for Hypertext. http://www.cse.ohio-state.edu/~gurari/TeX4ht/ , February 2005.
[7] Langley, Adam, Bloomberg, Dan S.: Google Books: Making the public domain universally accessible. pages 1–10, San Jose, CA, January 2007. The International Society of Optical Engineering. http://www.imperialviolet.org/binary/google-books-pdf.pdf
[8] Meyer, Peter: Planning a single source publishing application for business documents. 2005. http://www.elkera.com/cms/articles/seminars_and_presentations/
[9] Meyer, Peter: Introduction to single source publishing. 2006. http://www.elkera.com/cms/articles/technical_papers/
[10] Michal Růžička: Automated Processing of TeX-typeset Articles for a Digital Library. In Sojka [13], pages 167–176.
[11] Petr Sojka: From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Klaus Tochtermann and Hermann Maurer, editors, Proceedings of I-KNOW ’05: Fifth International Conference on Knowledge Management, pages 664–672, Graz, Austria, June 2005. Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co.
[12] Petr Sojka: Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition on Mathematical Texts. In Julius Štuller and Zdenka Linková, editors, Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantického webu, pages 110–113, Praha, Czech Republic, 2006. Ústav informatiky AV ČR.
[13] Towards Digital Mathematics Library - Proceedings of DML 2008. Birmingham, UK, July 2008. Masaryk University.
[14] Sojka, Petr, Panák, Radovan, Mudrák, Tomáš: Optical Character Recognition of Mathematical Texts in the DML-CZ Project. Technical report, Masaryk University, Brno, September 2006. presented at CMDE 2006 conference in Aveiro, Portugal.
[15] Sojka, Petr, Rákosník, Jiří: From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in a Digital Library. In Sojka [13], pages 17–27.
[16] Suzuki, Masakazu, Tamari, Fumikazu, Fukuda, Ryoji, Uchida, Seiichi, Kanahori, Toshihiro: INFTY—An integrated OCR system for mathematical documents. In C. Vanoirbeek, C. Roisin, and E. Munson, editors, Proceedings of ACM Symposium on Document Engineering 2003, pages 95–104, Grenoble, France, 2003. ACM.
[17] Tufte, Edward R.: Visual Explanations. Graphics Press LLC, 1997.
Partner of
EuDML logo