Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku formulujeme obecné principy dobrého dokumentu a klademe požadavky na jeho editaci, zpracování a vizualizaci. Na základě těchto požadavků ukazujeme, že vhodným formátem je strukturně označkovaný dokument. Vysvětlujeme strukturní značkování a popisujeme jeho vlastnosti. Na závěr uvádíme nástroje pro práci se strukturně značkovaným dokumentem a ukazujeme způsoby jeho formátování TeXem.
Summary:
In this article we express the general principles of a good document and we pose the requirements for their editing, processing and visualisation. Based on these requirements we show that an appropriate format is a structure marked document. We explain what structure marking is and describe its features. Finally we mention the tools for manipulating with structure marked documents and we sketch the ways they are formatted by TeX.
References:
[1] Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. SPN, 1. edition, 1990.
[2] Bringhurst, Robert: The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks, Point Roberts, WA, USA, version 2.4 edition, 2001.
[3] Dostál, Karel: O jedné vraždě a jejím možném odčinění. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 4(4):163–173, 1994.
[4] Dusong, Jean-Luc, Siegwartová, Fabienne: Typografie: Od olova k počítačům. Svojtka a Vašut, 1. edition, 1997.
[5] Dyrynk, Karel: Typograf o knihách. Kentaur Polygrafia, Praha, 3. edition, 1993. První vydání 1911.
[6] Gerlich, Jiří, Zýka, Vít: Pravidla softballu. March 1998. http://zyka.net/soft/soft-avan.pdf
[7] Hagen, Hans: Does pdfTeX make things better?. 1999. http://www.pragma-ade.com/pdftex/pre-hz.pdf
[8] Hagen, Hans: XML in ConTeXt. 2001. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/example.pdf
[9] Hagen, Hans: It's in the details. 2003. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/details.pdf
[10] Hagen, Hans: Dealing with XML in ConTeXt MKIV. 2008.
[11] Hlavsa, Oldřich, Sedláček, František: Typografická písma latinková. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1. edition, 1957.
[12] Hlavsa, Oldřich, Wick, Karel: Typographia I. Nakladatelství technické literatury, Praha, 1. edition, 1976.
[13] Hooper, Thomas: Colour contrast visualiser. http://www.stainlessvision.com/files/ColourContrastVisualiser.swf
[14] Kosek, Jiří: Lehký úvod do XML. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 10(4):122–132, 2000.
[15] Kosek, Jiří: JadeTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 13(1):15–26, 2003.
[16] Kosek, Jiří: PassiveTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 13(1):26–38, 2003.
[17] Kosek, Jiří: Použití parseru XML v TeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 13(1):6–14, 2003.
[18] Kosek, Jiří: DocBook: Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů. 2007. http://www.kosek.cz/xml/db/
[19] Olšák, Petr: TeXbook naruby. Konvoj Brno, 1. edition, 1997.
[20] Polách, Eduard: Pravidla sazby diplomových prací. 2000. http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf
[21] Pop, Pavel, Fléger, Jindřich, Pop, Vladimír: Sazba I. Ruční sazba. Ruční sazba I. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 2. edition, 1989.
[22] Schlicht, R: The microtype package. 2008. http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/microtype/microtype.pdf
[23] Špalek, Jindřich: Nauka o sazbě obyčejné, tabulkové, matematiky a chemie. Spolek faktorů knihtiskáren, Praha, 3. edition, 1925.
[24] Starý, Richard: Matematická sazba. 2005. http://richardstary.wz.cz/
[25] Taylor, Philip: Knižní úprava pro uživatele TeXu. část druhá: Praxe. In Zpravodaj CSTUGu, pages 38–60, 1995. Překlad Ladislav Šenkyřík.
[26] Taylor, Philip: Knižní úprava pro uživatele TeXu. část první: Teorie. In Zpravodaj CSTUGu, pages 20–37, 1995. Překlad Ladislav Šenkyřík.
[27] Thành, Hàn Thế: Micro-typographic extensions to the TeX typesetting system. PhD thesis, Masarykova univerzita v Brně, fakulta informatiky, 2000. Or: TUGboat 21,4, Dec 2000.
[28] Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian, Hagen, Hans: The pdfTeX user manual. Pragma, 2001. http://sarovar.org/docman/view.php/106/66/pdftex-s.pdf
[29] Wagner, Zdeněk: Využití XML a LaTeXu při sazbě odborných knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 13(1):188–211, 2002.
[30] Walsh, Norman, Muellner, Leonard: DocBook: The Definitive Guide. 2006. http://www.docbook.org/tdg/en/html/docbook.html
[31] Wick, Karel: Pravidla matematické sazby. Academia, Praha, 1. edition, 1966.
[32] Zapf, Hermann: About micro-typography and the hz-program. 6(3):283–288, 1993. http://cajun.cs.nott.ac.uk/compsci/epo/papers/volume6/issue3/zapf.pdf
[33] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 14(2):47–53, November 2004.
[34] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15(1):90–92, 2005.
Partner of
EuDML logo