Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto tutoriálu si krok za krokem ukážeme, jak vytvořit článek pomocí ConTeXtu [3, 1, 2]. Výsledný text, viz obrázek 1, bude zkrácenou verzí skutečného odborného článku a bude tak obsahovat většinu prvků takového typu dokumentu.
Summary:
In this tutorial we show how to create a technical article using ConTeXt [3, 1, 2]. The resulting text will be a shortened version of the real article, see Figure 1, and so it will contain most of the elements of this kind of document.
References:
[1] Hagen, Hans: ConTeXt the manual. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/cont-eni.pdf, November 2001.
[2] Hoekwater, Taco: ConTeXt module: Bibliographies. 2006. http://dl.contextgarden.net/modules/t-bib/doc/context/bib/bibmod-doc.pdf
[3] Otten, Ton, Hagen, Hans: Exkurze do ConTeXtu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 16(2–4):59–224, 2006. Český překlad manuálu ConTeXt on Excursion, https://foundry.supelec.fr/docman/view.php/22/14/ma-cb-cz-screen.pdf
Partner of
EuDML logo