Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
pdfTeX; kód PDF; grafika; pdfTeX; PDF code; graphics
Summary:
Představme si, že potřebujeme do dokumentu přidat jednoduchou čáru nebo tvar či vytvořit speciální opakující se symbol. V takovém případě nemusíme volat složitá makra na komplexní grafiku ani vytvářet nový font. Je totiž možné na věc jít přímočaře, a to použitím pdfTeXových primitivních příkazů a elementárních grafických operátorů, kterým rozumí PDF rasterizér. K rozšíření našich možností stačí znát velmi omezenou sadu těchto příkazů. V tomto článku shrneme primitivní příkazy pro tvorbu grafiky a ilustrujeme je na příkladech. Některé věci již uvedli Zýka [1] a Chvála [2]. Příklady v textu, který právě čtete, ukazují navíc možnosti, které v citovaných článcích nebyly zmíněny. Pochopitelně nelze očekávat, že v následujících příkladech vytvoříme pohodlné uživatelské rozhraní pro "programování" obrázků. K tomu slouží například velmi propracované makro TikZ [3], které pracuje v LaTeXu i plainTeXu. Někdy je také vhodné vytvořit obrázky v interaktivním editoru a vkládat je do pdfTeXu pomocí \pdfximage.
Summary:
When an user inserts a simple graphics (a few lines, for example) to the document then he doesn't need to use a complicated macro package or a software in order to programme or generate such graphics. The usage of low level PDF code is sufficient and more straightforward. We need to know only a small set of PDF operators to do interesting results. This article summarizes the basic primitive commands of PDF language and of the pdfTeX. They are illustrated in many examples here. Some similar techniques were mentioned in the articles [1-2] but more original examples are presented in this article. We have to distinguish between creating a simple graphics presented in this article and programming more complex pictures by programming language at higher level like TikZ [3].
References:
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX: vkládání obrázků. Zpravodaj CSTUG, 4/2001 (doi: 10.5300/2001-4/181) DOI 10.5300/2001-4/181)
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX II: prezentace fotografií aneb jak na hypertext. Zpravodaj CSTUG, 1/2002 (doi: 10.5300/2002-1/13) DOI 10.5300/2002-1/13)
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX III: video a zvuk v prezentaci. Zpravodaj CSTUG, 2/2002 (doi: 10.5300/2002-2/47) DOI 10.5300/2002-2/47)
[1] Zýka, Vít: TeX a PDF. Zpravodaj CSTUG, 2–3/2002 (doi: 10.5300/2002-3-4/140) DOI 10.5300/2002-3-4/140)
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj CSTUG, 2/2004 (doi: 10.5300/2004-2/47) DOI 10.5300/2004-2/47)
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj CSTUG, 1/2005 (doi: 10.5300/2005-1/90) DOI 10.5300/2005-1/90)
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX V: aktuální pozive sazby. Zpravodaj CSTUG, 2/2007 (doi: 10.5300/2007-2/67) DOI 10.5300/2007-2/67)
[2] Chvála, František: O možnostech pdfTeXu. Zpravodaj CSTUG, 1/2005 (doi: 10.5300/2005-1/2). DOI 10.5300/2005-1/2)
[3] Tantau, Till: TikZ & PGF: manual. Soubor pgfmanual.pdf v distribucích TeXu. Dostupné na http://sourceforge.net/projects/pgf/
[4] Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian, Hagen, Hans, Henkel, Hartmut, Jackowski, Pawel, Schröder, Martin, Berry, Karl: The pdfTeX user manual. Dostupné na: http://www.tug.org/applications/pdftex/
[5] Olšák, Petr: OPmac - rozšiřující makra plainTeXu. Dostupné na: http://petr.olsak.net/opmac.html
[6] Olšák, Petr: Uživatelská dokumentace k OPmac. Dostupné na: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/opmac/opmac-u.pdf
[7] Olšák, Petr: CUstyle - Šablona v plainTeXu pro sazbu studentských závěrečných prací na Univerzitě Karlově. Dostupné na: http://petr.olsak.net/custyle.html
Partner of
EuDML logo