Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
interaktivní 3D grafika; U3D; PRC; PDF; pdfLaTeX; interactive 3D graphics; U3D; PRC; PDF; pdfLaTeX
Summary:
Příspěvek navazuje na článek [8] a všímá si zejména změn, které v problematice vkládání interaktivní 3D grafiky do PDF dokumentů nastaly od doby jeho publikování. Balíček movie15 byl nahrazen balíčkem media9, který začleňování 3D grafiky do PDF dokumentů významným způsobem zjednodušuje. Druhá část příspěvku popisuje současné možnosti tvorby matematických 3D objektů a jejich konverzi do formátů PRC a U3D a zaměřuje se zejména na využití open source produktů.
Summary:
The paper presents the authors' experience with including interactive 3D objects into PDF documents by using pdfTeX and the media9 package. This procedure preserves the possibility of the user's interaction with 3D objects even in the final PDF document without the necessity of the local installation of original graphical programs. In the second part, creation of 3D graphics in several mathematics programs and its conversion to PRC (U3D) with the use of commercial and open source software has been described.
References:
[1] PRC Format Specification. Adobe Systems Inc. Dostupné na PRC Format Specification http://livedocs.adobe.com/acrobat_sdk/10/Acrobat10_HTMLHelp/API_References/PRCReference/PRC_Format_Specification/index.html
[2] JavaScript for Acrobat 3D Annotations. Adobe Systems Inc. Dostupné na www: http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/js_3d_api_reference.pdf
[3] Universal 3D File Format (ECMA-363), 4th Edition. ECMA International, 2007, dostupné na http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-363%204th%20Edition.pdf
[4] PDF documents with integrated 3D interactive models: IDTF to U3D. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2014-02-10]. Dostupné na: http://wiki.jmol.org/index.php/File_formats/3D_PDF
[5] Graf, Norman A.: 3DPDF: Open Source Solutions for Incorporating 3D Information in PDF Files. In: IEEE 2012 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference [online]. 2012 [cit. 2013-05-23]. Dostupné na http://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-15295.pdf
[6] Grahn, Alexander: The media9 package. [online], leden 2008. Dostupné na www: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/media9/doc/media9.pdf
[7] Kutal, Ondřej: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote. 2012, Brno. Dostupné na: http://www.math.muni.cz/~plch/diplomky/asymptote.pdf Diplomová práce. Masarykova univerzita.
[8] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj CSTUG 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92. (doi: 10.5300/2008-1-2/76.) Dostupné též na: https://www.cstug.cz/bulletin/pdf/bul_0812.pdf DOI 10.5300/2008-1-2/76.)
[9] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. The Electronic Journal of Mathematics and Technology [online]. 2008, roč. 2, č. 3, s. 281–290 [cit. 2012-04-27]. Dostupné na: https://php.radford.edu/~ejmt/deliveryBoy.php?paper=eJMT_v2n3n1
[10] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In: Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. Praha: ČVUT FEL, 2007, s. 31–38. ISBN 978-80-01-03756-0. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~s1a64/publikace/clzivy.pdf
Partner of
EuDML logo