Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
PDF; obrysy písma; výplň písma; iniciály; Open Type; Type 1; PDF; font outline and fill; inicial letters; Open Type; Type 1
Summary:
Článek ukazuje možnost vykreslení obrysu písma přímým využitím operátorů PDF. Je vysvětlen způsob použití v ovladačích rodiny (x)dvipdfm(x) i v pdfTeXu. Jsou zmíněny možné komplikace a je uveden případ, kdy nelze metodu použít.
Summary:
The article presents the possibility of printing the script outline by direct usage of PDF operators. Method of use in the (x)dvipdfm(m) drivers family as well as in pdfTeX is explained. Possible complications are mentioned and an example is shown where the method is inapplicable.
References:
[1] PDF Reference, sixth edition: Adobe Portable Document Format version 1.7. Adobe Systems Incorporated, November 2006.
[2] Wicks, Mark A.: A Dvipdfm User's Manual. Version 0.12.4b. September 19, 1999.
[3] Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian, Hagen, Hans, Henkel, Hartmut, Jackowski, Paweł, Schröder, Martin: The pdfTeX user manual. Rev. 655. November 23, 2010.
Partner of
EuDML logo