Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LuaTeX; Lua; pdfTeX; Omega; Aleph; NTS; eTeX; conTeXt; Oriental TeX; XeTeX; Unicode; OpenType; LuaTeX; Lua; pdfTeX; Omega; Aleph; NTS; eTeX; conTeXt; Oriental TeX; XeTeX; Unicode; OpenType
Summary:
Tento článek ve stručnosti představuje program LuaTeX [čtěte luatech nebo také luáhtech] – ambiciózního následníka programu pdfTeX. Článek se snaží zasadit LuaTeX do kontextu následnických programů TeXu a představit nové možnosti, které tento systém již přináší a měl by v budoucnu přinést. Většina informací v tomto článku byla čerpána z webové stránky projektu LuaTeX, http://www.luatex.org/, s vřelým souhlasem jejich tvůrců.
Summary:
This article introduces the program LuaTeX - an ambitious successor of pdfTeX. The article discusses LuaTeX's position among other TeX follow-ups and new features of this system.
References:
[1] TeX People: Interviews from the World of TeX. [Mistři TeXu: Rozhovory s lidmi ze světa TeXu.] Berry, Karl (editor); Walden, David (editor). USA, TeX Users Group, 2009. ISBN 978-0982462607. Rozhovory jsou přístupné i online na URL: http://www.tug.org/interviews/
[2] Knuth, Donald E.: The Future of TeX and METAFONT. [Budoucnost TeXu a METAFONTu.] TUGboat, vol. 11(4): 489–489, 1990. Dostupné z URL: http://tug.org/TUGboat/Articles/tb11-4/tb30knut.pdf
[3] Olšák, Petr: Typografický systém TeX. [Typesetting System TeX.] 2. vyd. Brno, vydavatelství Konvoj, 2000. Kapitola 3.8: Následníci TeXu. 300 stran. ISBN 80-85615-91-6.
[4] Reutenauer, Arthur: A brief history of TeX, volume II. [Stručná historie TeXu, druhé nahlédnutí.] TUGboat, vol. 29(1): 68–72, 2007. Článek je dostupný i online na URL: http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-1/tb91reutenauer.pdf
Partner of
EuDML logo