Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jednoduché makro suanpan na kreslení čínského a japonského abaku (Czech)
Title: Metapost macros for drawing Chinese and Japanese abaci (English)
Author: Roegel, Denis
Author: Stříž, Pavel
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2010
Pages: 138-151
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Článek představuje způsob, jak si lze v METAPOSTu připravit čínský (算盘, suànpan) a japonský (算盤, そろばん, soroban) abakus. Jedná se o mechanické počítadlo usnadňující elementární matematické operace a úkony. Kuličkové počítadlo používané v prvních ročnících základní školy u nás je jednou z podob abaku. Podrobněji o abaku samotném viz např. webový rozcestník http://www.ee.ryerson.ca/~elf/abacus/. Článek navíc představí způsob sčítání hodnot a implementaci tohoto algoritmu v METAPOSTu. Makro představené v článku lze rovněž stáhnout ze serveru ctan.org. (Czech)
Summary: This article shows how Chinese (算盘, suànpan) and also a Japanese version of abaci (算盤, そろばん, soroban) can be drawn with METAPOST, and illustrates it with the details of a simple algorithm. The source codes are included as small parts in the article commented in detail. You may find the original English version of the article in TUGboat, see http://www.tug.org/members/TUGboat/tb30-1/tb94roegel-abacus.pdf. (English)
Keyword: METAPOST
Keyword: makro suanpan
Keyword: abakus
Keyword: suànpan
Keyword: soroban
Keyword: METAPOST
Keyword: Chinese and Japanese abacus
Keyword: abaci
Keyword: abacuses
Keyword: suànpan
Keyword: soroban
Keyword: suanpan macro
DOI: 10.5300/2010-3/138
.
Date available: 2022-04-13T11:14:19Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150112
.
Reference: [1] Delmotte, Alain: Soroban abacus: package pgf-soroban.[Balíček pgf-soroban na kresbu abaku japonského typu soroban přes TEXový balíček PGF.] [online cit. 12. 11. 2007] Balíček je dostupný na URL: http://ctan.org/tex-archive/graphics/pgf/contrib/pgf-soroban/
Reference: [2] Delmotte, Alain: Soroban abacus: package pst-soroban.[Balíček pst-soroban na kresbu abaku japonského typu soroban přes balíček PSTricks.] [online cit. 3. 9. 2009] Balíček je dostupný na URL: http://ctan.org/tex-archive/graphics/pstricks/contrib/pst-soroban/
Reference: [3] Goossens, Michel, Mittelbach, Frank, Rahtz, Sebastian, Roegel, Denis, Voß, Herbert: The LaTeX Graphics Companion. [Velký průvodce grafikou v LaTeXu.] 2. vyd. USA, Boston: Addison-Wesley Professional, 2007. ISBN 978-0-321-50892-8.
Reference: [4] Heffelfinger, Totton, Flom, Gary: Abacus: Mystery of the Bead. [Abakus: záhada korálků.] [online cit. 16. 1. 2007] Dostupné na URL: http://webhome.idirect.com/~totton/abacus/
Reference: [5] Hobby, John D.: METAPOST: A User's Manual.[METAPOST: Uživatelská příručka.] [online cit. 2. 10. 2009] Aktualizovaná verze původního manuálu. Dostupná z URL: http://www.tug.org/docs/metapost/mpman.pdf.
Reference: [6] Ifrah, Georges: The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer.[Historie výpočetního světa: od abaku až po kvantové počítače.] 1. vyd. USA, New York: John Wiley and Sons, 2001. ISBN 978-0-471-44147-2. MR 1794459
Reference: [7] Knott, Cargill Gilston: The Abacus, in Its Historic and Scientific Aspects.[Abakus z pohledu historického a vědeckého.] Transactions of the Asiatic Society of Japan, Volume 14: 18–71, 1886. ISSN 0913-4271.
Reference: [8] Kojima, Takashi: Advanced Abacus: Japanese Theory & Practice.[Abakus pro pokročilé: teorie a praxe v Japonsku.] Japonsko, Tokio: Charles E. Tuttle and Company, 1963. ASIN B0007DNGUQ.
Reference: [9] Shu-T'ien, Li: Origin and Development of the Chinese Abacus.[Vznik a rozvoj čínského abaku.] Journal of the ACM, Volume 6 (1): 102–110, 1959. ISSN 0004-5411. doi:10.1145/320954.320962 MR 0100527, 10.1145/320954.320962
Reference: [10] Martzloff, Jean-Claude: A History of Chinese Mathematics.[Historie čínské matematiky.] USA, New York: Springer, 2006. ISBN 978-3-540-33782-9. MR 2271238
Reference: [11] Moon, Parry H.: The Abacus: Its History, Its Design, Its Possibilities in the Modern World.[Abakus: historie, umělecké provedení a možnosti využití v současnosti.] USA, New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1971. ISBN 978-0-677-01960-4.
Reference: [12] Needham, Joseph, Wang, Ling: Science and Civilisation in China, Volume 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and Earth.[Věda a civilizace v Číně, svazek třetí: Matematika a vědy nebes a o Zemi.] Velká Británie, Cambridge: Cambridge University Press, 1959. ISBN 978-0-521-05801-8. MR 0139507
Reference: [13] Smith, David Eugene, Mikami, Yoshio: A History of Japanese Mathematics.[Historie japonské matematiky.] Chicago: The Open court publishing company, 1914. Přetištěno jako Smith, David Eugene; Mikami, Yoshio. A History of Japanese Mathematics. 1. vyd. Cosimo Classics, 2007. ISBN 978-1-60206-664-9. MR 2068248
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-3_2.pdf 3.141Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo