Previous |  Up |  Next

Article

Title: Typesetting Japanese with pTeX (English)
Title: Sazba japonštiny pomocí pTeXu (Czech)
Author: Eyre, Timothy
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2010
Pages: 152-173
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Nástroj pTeX je sázecí systém bohatě využívající možnosti TeXu. pTeX je speciálně navržen pro sazbu japonštiny a je používán především v Japonsku. Článek popisuje jak získat, nastavit si a používat pTeX v každodenním životě s praktickými úlohami, a to s důrazem na správu písem. Článek nás také seznamuje se základy sazby japonštiny obecně a s alternativami vůči systému pTeX. (Czech)
Summary: pTeX is a TeX-like typesetting system that is specifically designed for typesetting Japanese and is widely used in Japan. This article describes how to acquire, set up and use a pTeX system in practice, with an emphasis on font management. It also provides basic background information on Japanese text processing and alternatives to pTeX. (English)
Keyword: pTeX
Keyword: pLaTeX
Keyword: W32TeX
Keyword: sazba japonšiny
Keyword: kandži
Keyword: hiragana
Keyword: kana
Keyword: katakana
Keyword: Unicode
Keyword: ruby
Keyword: ČJKV
Keyword: pTeX
Keyword: Japanese
Keyword: kanji
Keyword: kana
Keyword: Unicode
Keyword: ruby
Keyword: CJKV
DOI: 10.5300/2010-3/152
.
Date available: 2022-04-13T11:15:01Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150113
.
Reference: [1] Kakuto, Akira: W32TeX download page in English.http://www.w32tex.org/
Reference: [2] Lunde, Ken: CJKV Information Processing.Second Edition, O’Reilly Media, 2009. ISBN 978-0-596-51447-1.
Reference: [3] Waller, Johnatan: JWPce.http://www.physics.ucla.edu/~grosenth/jwpce.html
Reference: [4] Saito, Yasuki: Report on jTeX: A Japanese TeX.In TUGboat, Volume 8, Number 2, pp. 103–116, July 1987. ISSN 0896-3207. Available at http://tug.org/TUGboat/Articles/tb08-2/tb18saito.pdf
Reference: [5] : pTeX.http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texfaq/japanese/ptex.html
Reference: [6] : nihilistorguk Home Page.http://nihilist.org.uk/
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-3_3.pdf 2.049Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo