Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Postup zpracování odborných, zejména matematických časopisů je založen na TeXu a navazujících technologiích. Vydavatel většinou články zpřístupňuje a paralelně publikuje i elektronicky. Vytváří optimalizovanou verzi pro webové šíření, verzi pro archivaci, případně i verzi optimalizovanou pro čtení na obrazovce. Článek popisuje navržený a implementovaný postup zpracování několika matematických časopisů deponujících svou produkci v České digitální matematické knihovně DML-CZ a následně v Evropské digitální matematické knihovně EuDML.
Summary:
Production workflow of publishing scientific, especially mathematical journals is based on TeX and related technologies. Publisher usually prepare and make papers available electronically in a digital library, optimized for digital delivery and eventually for reading too. Paper describes designed and implemented production workflow of several mathematical journals that archive their production in the Czech Digital Mathematics Library DML-CZ, which is subsequently available in the European Digital Mathematics Library EuDML.
References:
[1] Bartošek, Miroslav, Lhoták, Martin, Rákosník, Jiří, Sojka, Petr, Šárfy, Martin: DML-CZ: The Objectives and the First Steps. In J. Borwein, M. Rocha E. and F. Rodrigues J. editors, CMDE 2006: Communicating Mathematics in the Digital Era, pages 69–79. A. K. Peters, MA, USA, 2008.
[2] Bouche, Thierry: A pdfLaTeX-based automated journal production system. TUGboat, 27(1):45–50, 2006.
[3] Le centre de diffusion de revues académiques mathématiques. [online]. [cit. 2010-01-13]. URL: < http://www.cedram.org/>
[4] Team, Apics: Tralics: a LaTeX to XML translator. [online], October 2009. [cit. 2009-11-14]. URL: < http://www-sop.inria.fr/apics/tralics/>
[5] Bouche, Thierry: CEDRICS: When CEDRAM Meets Tralics. In Petr Sojka, editor, Towards Digital Mathematics Library, Proceedings of the DML 2008 workshop, pages 153–165.
[6] Gurari, Eitan M.: TeX4ht: LaTeX and TeX for Hypertext. June 2008. [cit. 2010-02-18]. URL: < http://www.tug.org/applications/tex4ht/>
[7] Radhakrishnan, CV: HCode: a web notebook extrapolating TeX4ht. [online], September 2009. [cit. 2010-02-18]. URL: < http://www.tug.org/tex4ht/hcode.html>
Partner of
EuDML logo