Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek představuje výhody použití systému pro správu verzí Subversion při vývoji TeXových dokumentů a balíků maker. Popsány jsou základní principy Subversion, následuje předvedení praktického použití krok za krokem.
Summary:
This article presents advantages of using Subversion revision control system in conjunction with development of TeX documents and macro packages. Basic principles of Subversion are described and step-by-step tutorial follows.
References:
[1] Collins-Sussman, Ben, Fitzpatrick, Brian W., Pilato, C. Michael: Version Control with Subversion: For Subversion 1.7. 7 [online]. (Compiled from r4227). c2002–2011 [cit. 2011-11-29]. Dostupný z WWW: < http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn-book.html>
[2] Apache Subversion 1.7 Release Notes. [online]. 2011 [cit. 2011-11-29]. Apache Subversion 1.7 Release Notes. Dostupný z WWW: < https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.7.html>
[3] Apache Subversion 1.6 Release Notes. [online]. 2009 [cit. 2011-11-29]. Apache Subversion 1.6 Release Notes. Dostupný z WWW: < https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.6.html>
[4] Subversion 1.5 Release Notes. [online]. 2008 [cit. 2011-11-29]. Subversion 1.5 Release Notes. Dostupný z WWW: < https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.5.html>
[5] Apache Subversion Version 1.5 Changelog. [online]. 24 Oct 2011 [cit. 2011-11-29]. Subversion 1.5 Release Notes. Dostupný z WWW: < https://svn.apache.org/repos/asf/subversion/tags/1.7.1/CHANGES>
Partner of
EuDML logo