Previous |  Up |  Next

Article

Title: Výsledky výuky zpracování textů (Czech)
Title: The Results of Teaching Text Processing (English)
Author: Rybička, Jiří
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2019
Pages: 66-72
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Výuka zpracování textů je na Provozně ekonomické fakultě MENDELU zavedena formou volitelného předmětu již více než 18 let. Koncepce předmětu se postupem času poněkud změnila z počátečního více technického pojetí k současnému, které se soustřeďuje na obecnější poznatky z typografie a zaměření na odborné, zejména závěrečné práce. Článek se zabývá nástinem analýzy výsledků výuky v tomto předmětu, a to zpracováním vybraných výsledků ze zkouškových písemných prací. (Czech)
Summary: Teaching of text processing is introduced at the Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno as an optional subject for more than 18 years. The concept of the subject has over time somewhat changed from the initial more technical concept to the current one focused on more general knowledge of typography and on technical texts, especially the final works. The article deals with the outline of the analysis of the learning outcomes in this subject, by processing selected exam results work. (English)
DOI: 10.5300/2019-1-4/66
.
Date available: 2022-04-13T11:30:32Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150170
.
Reference: 1. Borůvková, Jana: Jak napsat bakalářskou práci.Brno: FRRMS MENDELU, 2010.
Reference: 2. Cvingráfová, Eliška: Počítače v chemii: Příloha bakalářské práce.[online]. Brno, 2011 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: http://profesornovotny.webnode.cz/_files/200000061-50a70530ea/Z%C3%A1klady%20typografie.pdf. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chemie.
Reference: 3. : ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.Praha, 2014. Technická norma. Ústav pro normalizaci a měření.
Reference: 4. Raclavský, Jiří: Nejdůležitější pravidla úpravy odborného textu.[online] [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/vyuka/uprava_odb_textu.html.
Reference: 5. Šošolík, Ivan: Typografická pravidla. [online] [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.zsjablunka.cz/html/vyuka/informat/text/typograf.pps Prezentace ve formátu PPS.
Reference: 6. : Typografická pravidla.[online]. 2014 [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: http://www.spskarvina.cz/www/images/stories/files/2011/skola/2011/typ_pravidla.docx Dokument formátu DOCX.
Reference: 7. Zavadil, Jaroslav: Typografie – základy.[online] [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.jardaz.cz/articles.php?article_id=66.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_029-2019-1_6.pdf 488.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo