Previous |  Up |  Next

Article

Title: Aplikace parametrů řádkového zlomu a output rutiny k formátování sazby v TeXu (Czech)
Title: Parameters of the Line Breaking Algorithm and the Output Routine and Their Applications for Typesetting in TeX (English)
Author: Schaynová, Lucie
Author: Šustek, Jan
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2019
Pages: 44-65
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: V článku projdeme vnitřnosti programu TeX a ukážeme si, jakou cestou se jednotlivé znaky vstupního souboru .tex postupně dostanou až do výstupního souboru .pdf. Zdržíme se u algoritmu řádkového zlomu, který bez debat výrazně předběhl svou dobu. Vhodnou kombinací jeho parametrů lze nastavit nejen zarovnání textu do bloku, na střed nebo na praporek, ale ukážeme si i mnoho dalších možných způsobů zarovnání textu. Na konci této cesty se nachází output rutina, která má za úkol umístit vysázený text na stránku. Ukážeme si, jak lze nastavit různá záhlaví a zápatí a jak lze jednoduše vytvořit hlavičkový papír. Také si ukážeme různé praktické aplikace output rutiny, například k vysázení slajdů pro přípravu prezentací. Přijde řeč i na problematiku zjišťování pozice konkrétního bodu sazby na stránce a využití této informace při kreslení obrázků v METAPOSTu. Článek vychází z přednášky druhého autora na konferenci OSSconf 2018. (Czech)
Summary: In the paper we go through the inner parts of TeX and we show how the particular characters of the input file .tex get to the output file .pdf. We focus on the line breaking algorithm explaining how its parameters affect the paragraph alignment. Then we focus on the output routine showing how to put the typeset text on the page. Finally we mention the way how to find the exact position of a particular point on the page with an application in METAPOST figures. (English)
Keyword: TeX
Keyword: řádkový zlom
Keyword: output rutina
Keyword: TeX
Keyword: line break
Keyword: output routine
DOI: 10.5300/2019-1-4/44
.
Date available: 2022-04-13T11:29:46Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150169
.
Reference: 1. Knuth, Donald E.: The TeXbook.Computers & Typesetting, Volume A. Addison-Wesley, 1986.
Reference: 2. Olšák, Petr: TeXbook naruby.Konvoj, 2001.
Reference: 3. Knuth, Donald E.: TeX: The Program.Computers & Typesetting, Volume B. Addison-Wesley, 1986. MR 3077152
Reference: 4. Knuth, Donald E., Plass, Michael F.: Breaking Paragraphs into Lines.1981.
Reference: 5. Liang, Franklin M.: Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er.1983. Disertační práce. Stanford University, Department of Computer Science.
Reference: 6. Bezruč, Petr: Slezské písně.Československý spisovatel, 1951.
Reference: 7. Olšák, Petr: TeX pro pragmatiky.CSTUG, 2016. 10.5300/2015-1-2/86
Reference: 8 Šustek, Jan: Načítání souboru s argumenty v TeXu.Zpravodaj CSTUG. 2015, roč. 25, č. 1-2, s. 86-94. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2015-1-2/86
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_029-2019-1_5.pdf 767.2Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo