Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; prázdný argument; \cleardoublepage; LaTeX; empty argument; \cleardoublepage
Summary:
Příspěvek ukazuje krátká makra, která řeší některé problémy začínajících uživatelů LaTeXu. Konkrétně se jedná o makra pro testování prázdného argumentu, variantu LaTeXového makra \cleardoublepage a o makra umožňující odlišně zpracovávat první znak a zbývající znaky daného řetězce.
Summary:
This paper describes short macros that solve several problems of LaTeX beginners. There are macros testing whether an argument is empty, a variant of LaTeX macro \cleardoublepage and macros that process differently the first character and the remaining characters of a given string.
References:
[1] Dittmar, Susan: Variant of \cleardoublepage starting on even page numbers. Příspěvek na texhax, 18. 8. 2005.
[2] Fenn, Adam: Empty arguments. Příspěvek na texhax, 17. 8. 2005.
[3] Lück, Uwe: Re: [texhax] read and proces single characters. Příspěvek na texhax, 24. 6. 2005.
[4] Wagner, Torsten: Read and process single characters. Příspěvek na texhax, 24. 6. 2005.
[5] Wilson, Peter: Glisterings. TUGboat, 22(4):339–341, December 2001.
[6] Wilson, Peter: Glisterings. TUGboat, 25(2):201–202, 2004.
[7] Wilson, Peter: Glisterings. TUGboat, 26(3):253–255, 2005.
Partner of
EuDML logo