Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ČSN ISO 690:2011; bibliografické citace; bibliografické odkazy; ČSN ISO 690:2011; bibliographic references; bibliographic citations
Summary:
Článek komentuje revizi ČSN ISO 690 z března 2011, normy pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Zabývá se významnými změnami oproti dosavadní revizi, upozorňuje na nejasná místa a opomenuté chyby.
Summary:
The paper describes the revision of ČSN ISO 690 (March 2011) Bibliographic references and bibliografic citations of information resources. It deals with important changes in comparison with the old revision, warns on unclear points and remaining mistakes.
References:
ČSN ISO 690 : Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1996, 32 s.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 1. vyd. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 39 s.
ČSN ISO 690-2 : Bibliografické citace. Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 2000, 24 s.
ISBD(ER) : Mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. 2. revid. vyd.. vyd. Praha : Národní knihovna, 1998. 40 s. ISBN 80-7050-325-4.
Partner of
EuDML logo