Previous |  Up |  Next

Article

Title: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote (Czech)
Title: Mathematical graphics with the Asymptote program (English)
Author: Kutal, Ondřej
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 25
Issue: 1
Year: 2015
Pages: 2-69
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Tento článek je vytvořen na základě diplomové práce autora (Kutal, 2012). Popisuje tvorbu matematické grafiky s programem Asymptote. Cílem textu je, aby čtenář z pestrých příkladů pochopil základní myšlenky práce s programem a zároveň měl dostatek informací o pozadí těchto postupů. V první části jsou vysvětlena základní syntaktická pravidla, v dalších částech je pak podrobně popsána metodika práce ve 2D a 3D. V závěrečné části jsou rozebrány algoritmy, které v Asymptote převádějí rovinné útvary do 3D reprezentace. (Czech)
Summary: The aim of this paper is to describe creating of mathematical graphics with the program Asymptote with emphasis on 3D graphics. The task of this text is to make learning of the program easier with various examples used, while at the same time providing a solid description of the background of techniques used. In the first part, the basic syntax rules are explained, then in following chapters the routines for 2D and 3D are described. In the last chapter, algorithms converting planar regions into 3D surfaces are explained. (English)
DOI: 10.5300/2015-1-2/2
.
Date available: 2022-04-13T12:03:18Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150227
.
Reference: : ASYMPTOTE - Galeries d'exemples.[on-line]. 2011. [cit. 2011-12-15]. Dostupné na: http://marris.org/asymptote/.
Reference: Hammerlindl, Andy, Bowman, John, Prince, Tom: Asymptote [Oficiální stránky].[on-line]. 2004. [cit. 2011-12-15]. Dostupné na: http://asymptote.sourceforge.net/.
Reference: Kutal, Ondřej: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote.(Diplomová práce.) Brno : Masarykova univerzita, 2012. 105 s.
Reference: : Specifikace formátu PRC.[on-line]. 2008. [cit. 2012-02-16]. Dostupné na: http://livedocs.adobe.com/acrobat_sdk/9/Acrobat9_HTMLHelp/API_References/PRCReference/PRC_Format_Specification/.
Reference: Shardt, Orest, Bowman, John C.: Surface Parametrization of Nonsimply Connected Planar Bézier Regions.[on-line]. 2011. [cit. 2011-12-15]. Dostupné na: http://www.math.ualberta.ca/~bowman/publications/cad10.pdf.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_025-2015-1_2.pdf 1.787Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo