Previous |  Up |  Next

Article

Title: Matematika na čtečkách e-knih (Czech)
Title: Mathematics for readers of e-books (English)
Author: Plch, Roman
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 25
Issue: 1
Year: 2015
Pages: 70-79
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Mobilní zařízení se stala nedílnou součástí našeho každodenního života, a je proto přirozené, že ovlivňují i výukový proces. Tištěné výukové materiály jsou postupně nahrazovány digitálními a jejich využívání se stále častěji přesouvá z počítačů na tato mobilní zařízení (mobily, tablety, čtečky e-knih). Tento příspěvek popisuje možnosti zobrazování matematických textů na mobilních zařízeních a dále se věnuje konverzi matematického textu do podoby vhodné k zobrazení na čtečkách e-knih. (Czech)
Summary: Mobile devices have become an integral part of our daily lives and that is why they have been affecting a learning process. Printed educational materials are being gradually replaced by a digital version. Displaying is increasingly shifting from desktop computers to the mobile devices (i.e. phones, tablets and e-book readers). This paper describes possibilities of displaying mathematical texts on the mobile devices and a possible conversion of mathematical texts for e-book readers is also analysed. (English)
DOI: 10.5300/2015-1-2/70
.
Date available: 2022-04-13T12:04:07Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150228
.
Reference: Antol, Filip: Matematika na čtečkách e-knih.[on-line]. (Bakalářská práce.) Brno: Masarykova univerzita, 2015. [cit. 2015-07-17]. xii+29 s. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/408834/prif_b/.
Reference: Bohdal, Tomáš: Jak číst PDF na ebook čtečkách.[on-line]. In Ebook Expert.cz. 2014 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://ebookexpert.cz/jak-cist-pdfna-ebook-cteckach/.
Reference: : EPUB.[on-line]. In International Digital Publishing Forum : The Trade and Standards Organization for the Digital Publishing Industry. 2015 [cit. 2015-05-07]. Dostupné na: http://idpf.org/epub.
Reference: : Error using pgfsysdriver with TeX4ht, only shows up with TeXlive 2014, ok with TeXlive 2013.[on-line]. In TEX – LATEX Stack Exchange. 2014 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://tex.stackexchange.com/questions/185349/.
Reference: : Kobo Device Comparison.[on-line]. 2015. [cit. 2015-07-30]. Dostupné na: https://www.kobo.com/devices/compare#ereaders.
Reference: Sojka, Petr, Růžička, Michal: Parallel Electronic Publications.Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2008, vol. 18, issue 3, s. 116–129.
Reference: Slovák, Jan, Panák, Martin, Bulant, Michal: Matematika drsně a svižně.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 773 s. ISBN 978-80-210-6307-5.
Reference: : The best way for math in epub – font or SVG? (tex4ebook). [on-line]. In TeX – LaTeX Stack Exchange. 2015 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://tex.stackexchange.com/questions/235423/the-best-way-for-math-in-epub-font-or-svg-tex4ebook.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_025-2015-1_3.pdf 551.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo