Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mobilní zařízení se stala nedílnou součástí našeho každodenního života, a je proto přirozené, že ovlivňují i výukový proces. Tištěné výukové materiály jsou postupně nahrazovány digitálními a jejich využívání se stále častěji přesouvá z počítačů na tato mobilní zařízení (mobily, tablety, čtečky e-knih). Tento příspěvek popisuje možnosti zobrazování matematických textů na mobilních zařízeních a dále se věnuje konverzi matematického textu do podoby vhodné k zobrazení na čtečkách e-knih.
Summary:
Mobile devices have become an integral part of our daily lives and that is why they have been affecting a learning process. Printed educational materials are being gradually replaced by a digital version. Displaying is increasingly shifting from desktop computers to the mobile devices (i.e. phones, tablets and e-book readers). This paper describes possibilities of displaying mathematical texts on the mobile devices and a possible conversion of mathematical texts for e-book readers is also analysed.
References:
Antol, Filip: Matematika na čtečkách e-knih. [on-line]. (Bakalářská práce.) Brno: Masarykova univerzita, 2015. [cit. 2015-07-17]. xii+29 s. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/408834/prif_b/
Bohdal, Tomáš: Jak číst PDF na ebook čtečkách. [on-line]. In Ebook Expert.cz. 2014 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://ebookexpert.cz/jak-cist-pdfna-ebook-cteckach/
EPUB. [on-line]. In International Digital Publishing Forum : The Trade and Standards Organization for the Digital Publishing Industry. 2015 [cit. 2015-05-07]. Dostupné na: http://idpf.org/epub
Error using pgfsysdriver with TeX4ht, only shows up with TeXlive 2014, ok with TeXlive 2013. [on-line]. In TEX – LATEX Stack Exchange. 2014 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://tex.stackexchange.com/questions/185349/
Kobo Device Comparison. [on-line]. 2015. [cit. 2015-07-30]. Dostupné na: https://www.kobo.com/devices/compare#ereaders
Sojka, Petr, Růžička, Michal: Parallel Electronic Publications. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2008, vol. 18, issue 3, s. 116–129.
Slovák, Jan, Panák, Martin, Bulant, Michal: Matematika drsně a svižně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 773 s. ISBN 978-80-210-6307-5.
The best way for math in epub – font or SVG? (tex4ebook). [on-line]. In TeX – LaTeX Stack Exchange. 2015 [cit. 2015-07-29]. Dostupné na: http://tex.stackexchange.com/questions/235423/the-best-way-for-math-in-epub-font-or-svg-tex4ebook
Partner of
EuDML logo