Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek seznámí čtenáře s jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti elektronického publikování, výměny a sdílení dat a elektronického obchodu. Kromě základních principů XML se příspěvek zmíní i o souvislosti s dalšími navazujícími technologiemi (stylové jazyky, jazyky pro definici struktury dokumentu, dotazovací jazyky, jazyky pro tvorbu odkazů). Jazyk XML (eXtensible Markup Language) je poměrně nový značkovací jazyk. Mezi jeho největší výhody patří naprostá otevřenost a velká flexibilita. Díky tomu se během krátké doby stalo XML velice populární. XML vzniklo zjednodušenímjazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), který je ISO normou 8879 z roku 1986. Kvůli své složitosti bylo SGML nasazováno jen ve větších aplikacích. XML je oproti tomu jednoduchý jazyk, který vytvořilo konsorcium W3C.
Summary:
XML language brings many revolutional changes into the area of electronic publishing, information sharing and interchange and e-business. This article introduces basic XML principles and its relation to related technologies (stylesheet langauges, document type definition languages, query languages and linking languages).
References:
[DOM] Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification. [ http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/]. W3C, 2000.
[SAX] Megginson, David: SAX 2.0: The Simple API for XML. [ http://www.megginson.com/downloads/SAX/] 2000.
[W3C] Stránky konsorcia W3C. http://www.w3.org/
[XLINK] XML Linking Language (XLink). [ https://www.w3.org/TR/xlink/]. W3C, 2000.
[XMLCS] Kosek, Jiří: XML pro každého. [ https://www.kosek.cz/xml/]. Grada Publishing, 2000.
[XMLSPEC] Extensible Markup Language (XML) 1.0. [ https://www.w3.org/TR/REC-xml/]. W3C, 1998.
[XPTR] XML Pointer Language (XPointer). [ http://www.w3.org/TR/xptr/]. W3C, 2001.
[XSDSPEC] XML Schema Part 0: Primer. [ http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/]. W3C, 2000.
[XSL] Extensible Stylesheet Language (XSL) - Version 1.0. [ https://www.w3.org/TR/xsl/]. W3C, 2000.
[XSLT] XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. [ http://www.w3.org/TR/xslt]. W3C, 1999.
Partner of
EuDML logo