Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu otiskuje články, které jsou psány různými autory. Každý z autorů používá své oblíbené prostředí, své balíky maker a dokument vytváří ve svém oblíbeném operačním systému. Hlavní problémnení v tom, že autorovo prostředí je odlišné od systému, který je používán v redakci, ale plyne z toho, že je nutno do jednoho LaTeXového dokumentu včlenit velmi různorodé články, z nichž některé jsou psány v plain TeXu. V tomto příspěvku je předvedeno, jak se při včleňování jednotlivých článků postupuje a jak se řeší konflikty mezi balíky maker. Mimo tištěnou formu je Zpravodaj zveřejňován i ve formě elektronické a některé informace jsou umisťovány na WWW. V článku je ukázáno, jak je tato činnost automatizována.
Summary:
The Bulletin of the Czechoslovak TeX Users Group presents articles written by different authors. Each author uses his or her favourite environment, his or her macro packages and prepares the document in his or her favourite operating system. The main problem is not caused by the fact that the author's environment differs from the system used by the editor but stems from the fact that heterogenous articles, some of which are written in plain TeX, must be embodied into a single LaTeX document. This contribution describes the course of operation and explains the way how conflicts between macro packages are solved. In addition to the printed form the Bulletin is also published in an electronic form and some pieces of information are presented on WWW. The article shows how this operation is automated.
Partner of
EuDML logo