Previous |  Up |  Next

Article

Title: Mělo by to fungovat V – Cykly (Czech)
Title: It Might Work. V - Loops (English)
Author: Wilson, Peter
Author: Šustek, Jan
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2016
Pages: 121-127
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Článek ukazuje, jak je možné v LaTeXu procházet řetězce a zpracovávat je znak po znaku. Dále článek popisuje LaTeXové makro \@for a jeho použití ukazuje na příkladu sazby tabulky. (Czech)
Summary: This paper shows how to use process strings, character by character, in LaTeX. The paper also describes LaTeX macro \@for and shows its application for typesetting tables. (English)
Keyword: LaTeX
Keyword: řetězce
Keyword: cykly
Keyword: \@for
Keyword: LaTeX
Keyword: strings
Keyword: loops
Keyword: \@for
DOI: 10.5300/2016-1-4/121
.
Date available: 2022-04-13T12:17:49Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150258
.
Reference: Abrahams, Paul W., Berry, Karl, Hargreaves, Kathryn A.: TeX for the Impatient.Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 1990. 357 s. ISBN 0-201-51375-7. Dostupné na CTAN v adresáři info/impatient/.
Reference: Wilson, Peter: The memoir class for configurable typesetting.2005. Dostupné na CTAN v adresáři latex/macros/contrib/memoir/.
Reference: Wilson, Peter: Glisterings.[on-line]. TUGboat, 2005, 26(3), s. 253–255. [cit. 2017-01-09]. (ISSN 0896-3207.) Dostupné na: https://www.tug.org/TUGboat/tb26-3/tb84glister.pdf.
Reference: Wilson, Peter: Glisterings.[on-line]. TUGboat, 2007, 28(1), s. 12–14. [cit. 2017-01-09]. (ISSN 0896-3207.) Dostupné na: https://www.tug.org/TUGboat/tb28-1/tb88glister.pdf.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_026-2016-1_8.pdf 554.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo