Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; řetězce; cykly; \@for; LaTeX; strings; loops; \@for
Summary:
Článek ukazuje, jak je možné v LaTeXu procházet řetězce a zpracovávat je znak po znaku. Dále článek popisuje LaTeXové makro \@for a jeho použití ukazuje na příkladu sazby tabulky.
Summary:
This paper shows how to use process strings, character by character, in LaTeX. The paper also describes LaTeX macro \@for and shows its application for typesetting tables.
References:
Abrahams, Paul W., Berry, Karl, Hargreaves, Kathryn A.: TeX for the Impatient. Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 1990. 357 s. ISBN 0-201-51375-7. Dostupné na CTAN v adresáři info/impatient/.
Wilson, Peter: The memoir class for configurable typesetting. 2005. Dostupné na CTAN v adresáři latex/macros/contrib/memoir/.
Wilson, Peter: Glisterings. [on-line]. TUGboat, 2005, 26(3), s. 253–255. [cit. 2017-01-09]. (ISSN 0896-3207.) Dostupné na: https://www.tug.org/TUGboat/tb26-3/tb84glister.pdf
Wilson, Peter: Glisterings. [on-line]. TUGboat, 2007, 28(1), s. 12–14. [cit. 2017-01-09]. (ISSN 0896-3207.) Dostupné na: https://www.tug.org/TUGboat/tb28-1/tb88glister.pdf
Partner of
EuDML logo