Previous |  Up |  Next

Article

Title: Vícejazyčné pseudonáhodné generování písemných testů z databází (Czech)
Title: Multilingual pseudorandomly generated tests from databases (English)
Author: Genčev, Marian
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 12-47
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Cílem tohoto článku je popis třídy ngt.cls, kterou autor vytvořil s cílem zjednodušení přípravy písemných testů pro pedagogy disponující běžnou uživatelskou obeznámeností s LaTeXem. Popisované zjednodušení přípravy spočívá především v pseudonáhodném generování testů z předem připravené databáze úloh. K dalším přednostem vytvořené soustavy lze řadit snadnost ovládání pro koncového uživatele a možnost vytvoření verze s výsledky, nebo bez nich. Zápis zadání úloh je uzpůsoben tak, aby bylo možno pracovat s libovolným počtem jazykových verzí v jediném zdrojovém souboru s jednoduchým přepínáním mezi nimi. (Czech)
Summary: The aim of this paper is the description of the class ngt.cls that was created to simplify the preparation of written tests for educators with common user knowledge of LaTeX. The described simplification consists mainly in pseudorandom generation of tests from a prepared database of problems. Further advantages of the created system include the ease of the control for the end user and the possibility of creating a version with or without results. Writing the problems in the database file is designed to work with any number of language versions in a single source file with easy switching between them. (English)
DOI: 10.5300/2020-1-2/12
.
Date available: 2022-04-13T12:18:52Z
Last updated: 2023-01-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150263
.
Reference: 1. Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian, Hagen, Hans, Henkel, Hartmut, Jackowski, Paweł, Schröder, Martin, Berry, Karl: The pdfTeX user manual.[online]. 2018 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: http://texdoc.net/texmf-dist/doc/pdftex/manual/pdftex-a.pdf.
Reference: 2. Olšák, Petr: TeX pro pragmatiky.CSTUG, 2016.
Reference: 3. Olšák, Petr: TeXbook naruby.Konvoj, 2001.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_030-2020-1_2.pdf 1.079Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo