Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Markdown; Lua; plain TeX; LaTeX; ConTeXt; Pandoc; Markdown; Lua; plain TeX; LaTeX; ConTeXt; Pandoc
Summary:
Markdown je odlehčený značkovací jazyk, který je určený pro přípravu strukturně jednoduchých dokumentů. Existující systémy pro sazbu dokumentů v jazyce Markdown využívají často TeX, ale zachází s ním jako s černou skříňkou, čímž znemožňují použití standardních TeXových balíků a nástrojů. Oproti tomu balík Markdown umožňuje sazbu dokumentů v jazyce Markdown přímo z TeXu místo toho, aby se snažil nahradit TeX omezenějším systémem. Od svého vydání v roce 2016 obdržel balík Markdown množství významných aktualizací, které přidaly nové funkce a zlepšily uživatelskou přístupnost balíku. V tomto článku si balík Markdown krátce představíme a podíváme se na novinky v jeho funkcionalitě a dokumentaci.
Summary:
Markdown is a lightweight markup language that makes it easy to write structurally simple documents. Existing tools for rendering markdown documents to pdf treat TeX as a black box. In contrast, the Markdown package provides support for styling and typesetting markdown documents in TeX, extending a TeXie's toolbox rather than forcing them to replace TeX with a more limited tool. Since its release in 2016, the package has received several important updates improving the functionality and user experience. In this article, I will reintroduce the package, and describe its new functionality and documentation.
References:
1. Gruber, John: Daring Fireball: Markdown. [online]. 2013 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: https://daringfireball.net/projects/markdown
2. Novotný, Vít: Sazba Československého sdružení uživatelů TeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [online]. 2016, roč. 26, č. 1–4, s. 78–217 [cit. 2019-03-31]. issn 1213-8185. Dostupné z DOI: 10.5300/2016-1-4/78 DOI 10.5300/2016-1-4/78
3. Novotný, Vít: Using Markdown Inside TeX Documents. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [online]. 2016, roč. 26, č. 1–4, s. 78–217 [cit. 2019-03-31]. ISSN 1213-8185. Dostupné z DOI: 10.5300/2016-1-4/78. DOI 10.5300/2016-1-4/78
4. Novotný, Vít: A package for converting and rendering markdown documents inside TeX. [online]. 2019 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/markdown
5. Mittelbach, Frank: Doc – Format LaTeX documentation. [online]. 2018 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/doc
6. Knuth, Donald E.: Literate programming. 1984, roč. 27, č. 2, s. 97–111. Dostupné z DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97 DOI 10.1093/comjnl/27.2.97
7. Tufte, Edward R.: The Cognitive Style of PowerPoint. 2. vyd. Graphics Press Cheshire, CT, 2006. isbn 0-961-39216-9.
8. Novotný, Vít: A Markdown Interpreter for TeX. [online]. 2019 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: http://mirrors.ctan.org/macros/generic/markdown/markdown.pdf Verze 2.8.1.
9. Novotný, Vít: Markdown Package User Manual. [online]. 2019 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: http://mirrors.ctan.org/macros/generic/markdown/markdown.html Verze 2.8.1.
Partner of
EuDML logo