Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
CSV; tabulka; CSV; table
Summary:
V článku je ukázán způsob, jak je možné načíst a zpracovat v TeXu data vytvořená v tabulkovém editoru. Uvedená makra jsou podrobně popsána s cílem motivovat čtenáře nebát se v TeXu drobně programovat. Dále je v článku ukázáno třířádkové makro na vložení celé tabulky do TeXového dokumentu.
Summary:
In the paper we show a way to read and process spreadsheet data in TeX. The macros are described in detail, motivating readers to create simple macros without doubts. We also show a three-line macro for inserting a whole table into a TeX document.
References:
1. Pomp, Marek: Tabulky v dobře dokumentovaných statistických výpočtech. Zpravodaj CSTUG. 2018, roč. 25, č. 1–4, s. 22–37. issn 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2018-1-4/22. DOI 10.5300/2018-1-4/22
2. Hála, Tomáš: Tabulky v ConTeXtu: přístupy, možnosti, algoritmy. Zpravodaj CSTUG. 2019, roč. 25, č. 1–4, s. 24–43. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2019-1-4/24. DOI 10.5300/2019-1-4/24
3. Olšák, Petr: OPmac - rozšiřující makra plain TeXu. [online]. 2017-06-17 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/opmac.html
4. Olšák, Petr: scancsv.tex. [online]. 2005-02-26 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/makra/scancsv.tex
5. Knuth, Donald E.: The TeXbook. Computers & Typesetting, Volume A. Addison-Wesley, 1986.
6. Kolouch, Ondřej, Novotný, Lukáš, Šustek, Jan: TeX for Master Level / TeX pro magisterské studium. Ostravská univerzita, 2016.
Partner of
EuDML logo