Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mapy; LaTeX; getmap; Lua; maps; LaTeX; getmap; Lua
Summary:
Cieľom príspevku je predstavenie balíčka getmap. Tento balíček umožňuje do LaTeXových dokumentov zaradiť mapové materiály získané z externých zdrojov, ako sú OpenStreetMap alebo Google Maps a to aj s podporou Google Street View. V najjednoduchšom prípade pritom postačí aj špecifikácia požadovanej adresy. Balíček pre sťahovanie máp používa externý Lua skript, ktorý si vyžaduje aktiváciu funkcie \write18. Tento skript môže byť použitý aj samostatne z príkazového riadku.
Summary:
The aim of this article is to introduce the getmap package. This package allows to include into the LaTeX documents the map materials obtained from the external resources such as OpenStreetMap and Google Maps and even with the support of Google Street View. In the simplest case, the specification of an address is sufficient. The package loads the map using the \write18 feature, which must be activated to use this package. The image will be downloaded by an external Lua script that can be used also from the command line.
References:
[1] Blaško, Rudolf: LaTeX nie je farba na maľovanie. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, zborník medzinárodnej konferencie OSSConf 2010, Žilina, 1.–4. júla 2010, str. 43–52, ISBN 978-80-970457-0-8, http://ossconf.soit.sk/images/zborniky/zbornik2010.pdf
[2] Blaško, Rudolf: LaTeX nie je farba na maľovanie, ale na písanie. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, zborník medzinárodnej konferencie OSSConf 2011, Žilina, 1.–4. júla 2011, str. 249–258, ISBN 978-80-970457-1-5, http://ossconf.soit.sk/images/zborniky/zbornik2012.pdf
[3] Kleber, Josef: Downloading maps from OpenStreetMap, Google Maps or Google Street View.
[4] Kopka, Helmut, Daly, Patrick W.: LaTeX: Kompletní průvodce. Brno, Computer Press, 2004, ISBN 80-722-6973-9.
[5] Kozubík, Aleš: Prezentačné materiály v triede Beamer. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie OSSConf 2011, Žilina, 1.–4. júla 2011, str. 223–235, ISBN 978-80-970457-1-5.
[6] Rybička, Jiří: LaTeX pro začátečníky. Brno, KONVOJ 2003, ISBN 80-7302-049-1.
[7] Rybička, Jiří, Čačková, Petra, Přichystal, Jan: Průvodce tvorbou dokumentů. Bučovice, Nakladatelství Martin Stříž 2011, ISBN 978-80-87106-43-3.
[8] Stříž, Pavel: Sazba v TeXu a kresba v METAPOSTu. Bučovice, Nakladatelství Martin Stříž 2011, ISBN 978-80-87106-51-8.
Partner of
EuDML logo