Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Studenti Masarykovy univerzity (MU) užívají TeX velmi široce – píší závěrečné práce, eseje, odborné články. Stejně tak je TeX využíván při výuce elektronického publikování a literárního programování, pro přípravu vědeckých článků, písemných testů a učebních materiálů a ke generování tiskových výstupů a webových stránek z univerzitních databází informačním systémem. TeX a příbuzné technologie byly na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) systematicky podporovány a využívány po více než dvacet let. V tomto článku popisujeme TeXové projekty, které se nám na FI MU podařilo realizovat. Mezi tyto spadá návrh fakultní vizuální identity, materiály pro výuku elektronického publikování a nástroje pro databázové publikování. Výsledky projektů hodnotíme a rozebíráme možné budoucí využití TeXu a příbuzných technologií. Na základě výsledků statistické analýzy využití TeXu na MU potom argumentujeme, proč je odpověď na otázku v názvu článku kladná.
Summary:
Students at Masaryk University (MU) use TeX for many purposes, such as writing theses, essays, and papers. It is also used by the staff for teaching electronic publishing and literate programming, for writing scientific papers, quizzes and teaching resources, and for generating documents and web pages from university databases by the university information system. TeX and related technologies have been systematically supported and deployed at the Faculty of Informatics of MU (FI MU) for more than two decades. In this paper, we describe the TeX-related support and projects that we have realized at various levels. These include the design of the Faculty's visual identity, resources for teaching electronic publishing, and for database publishing directly from the University's information system. We evaluate the outcomes, and consider some possible future deployments of TeX-related technologies. With the data analytics of fithesis3 class support and its use at MU, we give arguments why the answer to the often-asked question in the title is in the affirmative, at least for computer science schools like ours and for authoring math publications.
References:
[1] Antoš, David: PATLIB, knihovna pro manipulaci se vzory. 2001. URL www.fi.muni.cz/~xantos/patlib/
[2] Antoš, David, Sojka, Petr: Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the 16th European TEX Conference, Kerkrade, 2001, editace S. Pepping, Kerkrade, The Netherlands: NTG, září 2001, s. 7–17. URL www.ntg.nl/EuroTeX/2001/
[3] Beebe, Nelson H. F.: 25 Years of TeX and MF: Looking back and looking forward – TUG 2003 keynote address. TUGboat, ročník 25, č. 1, 2004: s. 7–30, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb25-1/beebe-2003keynote.pdf
[4] Cuoco, Al: TeX in schools: Why not?. TUGboat, ročník 12, č. 2, červen 1991: s. 303–304, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb12-2/tb32letters.pdf
[5] Day, Barbara: The Velvet Philosophers. A&C Black, 1999, ISBN 9781870626422, 344 s.
[6] Došlá, Zuzana, Plch, Roman, Sojka, Petr: Matematická analýza s programem Maple: 2. Nekonečné řady. CD-ROM, prosinec 2002. URL www.math.muni.cz/~plch/nkpm/
[7] Hagen, Hans: Children of TeX. In Przechlewski aj. [28], s. 18–32.
[8] Holeček, Jan, Sojka, Petr: Animations in a pdfTeX-generated PDF. TUGboat, ročník 25, duben 2004: s. 35–41.
[9] Hrad, Miroslav, Sojka, Petr: Automatizace sazby a skenování formulářů. Zpravodaj CSTUG, ročník 12, č. 3–4, 2002: s. 123–139.
[10] Thành, Hàn Thế: Přenositelný formát dokumentu a sázecí systém TeX. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky, duben 1996.
[11] Thành, Hàn Thế: Improving TeX's Typeset Layout. TUGboat, ročník 19, č. 3, září 1998: s. 284–288, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb19-3/tb60than.pdf
[12] Thành, Hàn Thế: Micro-typographic extensions to the TeX typesetting system. TUGboat, ročník 21, č. 4, prosinec 2000: s. 317–434. URL tug.org/TUGboat/tb21-4/tb69thanh.pdf
[13] Thành, Hàn Thế: Margin kerning and font expansion with pdfTeX. TUGboat, ročník 22, č. 3, září 2001: s. 146–148, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb22-3/tb72thanh.pdf
[14] Thành, Hàn Thế: Micro-typographic extensions of pdfTeX in practice. TUGboat, ročník 25, č. 1, 2004: s. 35–38, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb25-1/thanh.pdf
[15] Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian: The pdfTeX user manual. TUGboat, ročník 18, č. 4, prosinec 1997: s. 249–254, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb18-4/tb57than.pdf
[16] Janík, Pavel: Digitální formáty písma v počítačové sazbě. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky, březen 2000.
[17] Jarmar, Martin: Conversion of Mathematical Documents into Braille. Diplomová práce, leden 2012, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Petr Sojka). URL is.muni.cz/th/172981/fi_m/
[18] Knuth, Donald E.: Theory and Practice: Keynote address for the 11th World Computer Congress (Information Processing '89). srpen 1989
[19] Laube, Simon M.: TeX in Schools: Just Say Yes!. TUGboat, ročník 36, č. 3, 2015: s. 188–189, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb36-3/tb114laube.pdf
[20] Líška, Martin: Evaluation of Mathematics Retrieval. Diplomová práce, leden 2013, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Petr Sojka). URL is.muni.cz/th/255768/fi_m/
[21] Misáková, Miroslava: Kvalitní typografie v počítačové sazbě. Diplomová práce, 1998, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Petr Sojka).
[22] Neuwirth, Konrad: TeX in Schools: Just Say No. TUGboat, ročník 12, č. 1, březen 1991: s. 171–174, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb12-1/tb31kneuwirth.pdf
[23] Novotný, Vít: Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu. 2015, Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Petr Sojka). URL is.muni.cz/th/409729/fi_b/
[24] Novotný, Vít: Using Markdown inside TeX Documents. In Przechlewski aj. [28], s. 50-53.
[25] Pazdziora, Jan: Algoritmy řádkového a stránkového zlomu v počítačové sazbě. 1997, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Petr Sojka). URL is.muni.cz/th/2644/fi_m/
[26] Pazdziora, Jan, Brandejs, Michal: University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings, Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000, ISBN 972-98050-1-6, s. 467–471. URL is.muni.cz/auth/clanky/2000_ICEIS.pl
[27] Popelková, Zuzana: Makra pro sazbu rozvrhových tabulek. leden 2001, Bakalářská práce, Masarykova university, Brno, Fakulta informatiky (vedoucí práce Libor Škarvada). URL is.muni.cz/th/3839/fi_b/
[28] XXV Miȩdzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX: Materiały konferencnyjne. XXV Miȩdzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TEX: Materiały konferencnyjne, GUST, 2017, ISBN 978-83-939016-4-7.
[29] Růžička, Michal: Automated Processing of TeX-typeset Articles for a Digital Library. In Sojka [37], s. 167–176. URL dml.cz/dmlcz/702564
[30] Skoupý, Karel: NTS: a New Typesetting System. TUGboat, ročník 19, č. 3, září 1998: s. 318–322, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb19-3/tb60nts.pdf
[31] Sojka, Petr, Thành, Hàn Thế, Zlatuška, Jiří: The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an alternative to DVI format. TUGboat, ročník 17, č. 3, 1996: s. 244–251. URL tug.org/TUGboat/tb17-3/tb52sojk.pdf
[32] Sojka, Petr: Notes on Compound Word Hyphenation in TeX. TUGboat, ročník 16, č. 3, září 1995: s. 290–296, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb16-3/tb48soj2.pdf
[33] Sojka, Petr: Hyphenation on Demand. TUGboat, ročník 20, č. 3, 1999: s. 241–247. URL tug.org/TUGboat/tb20-3/tb64sojka.pdf
[34] Sojka, Petr: Animations in PDF. In Proceedings of the 8th SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2003, Thessaloniki: Association for Computing Machinery, 2003, ISBN 1-58113-672-2, str. 263.
[35] Sojka, Petr: Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript.
[36] Sojka, Petr: Rapid Evaluation using Multiple Choice Tests and TeX. In Proceedings of the 8th SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2003, Thessaloniki: Association for Computing Machinery, 2003, ISBN 1-58113-672-2, str. 265.
[37] Towards a Digital Mathematics Library. Birmingham, UK: Masaryk University, červenec 2008, ISBN 978-80-210-4658-0. URL dml.cz/dmlcz/702564
[38] Sojka, Petr: Digitization Workflow in the Czech Digital Mathematics Library. In Computer Mathematics, editace R. Feng; W.-s. Lee; Y. Sato, Springer-Verlag, říjen 2014, ISBN 978-3-662-43798-8, s. 147–156, DOI: 10.1007/978-3-662-43799-5_13 DOI 10.1007/978-3-662-43799-5_13
[39] Sojka, Petr: Context Sensitive Pattern Based Segmentation: A Thai Challenge. In Proceedings of EACL 2003 Workshop on Computational Linguistics for South Asian Languages— Expanding Synergies with Europe, editace P. Hall; D. D. Rao, Budapest, duben 2003, ISBN 1-932432-02-7, s. 65–72.
[40] Sojka, Petr, Červenka, Rudolf, Svoboda, Martin: TeX for database publishing. In Zlatuška [48], s. 53–58.
[41] Sojka, Petr, Hatlapatka, Radim: Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of the ACM Conference on Document Engineering, DocEng 2010, Manchester: Association for Computing Machinery, září 2010, ISBN 978-1-4503-0231-9, s. 3–12, DOI: 10.1145/1860559.1860563 DOI 10.1145/1860559.1860563
[42] Sojka, Petr, Plch, Roman: Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, ročník 18, č. 5-6, 2008: s. 657–665, ISSN 1560-4624, DOI 10.1504/IJCEELL.2008.022172. DOI: 10.1504/IJCEELL.2008.022172 DOI 10.1504/IJCEELL.2008.022172
[43] Sojka, Petr, Rákosník, Jiří: From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in a Digital Library. In Sojka [37], s. 17–27. URL dml.cz/dmlcz/702564
[44] Sojka, Petr, Růžička, Michal: Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat, ročník 29, č. 1, 2008: s. 118–124, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb29-1/tb91sojka.pdf
[45] Sojka, Petr, Ševeček, Pavel: Hyphenation in TeX - Quo Vadis?. TUGboat, ročník 16, č. 3, září 1995: s. 280–289, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb16-3/tb48soj1.pdf
[46] Sylwestrzak, Wojtek, Borbinha, José, Bouche, Thierry,, Nowiński, Aleksander, Sojka, Petr: EuDML—Towards the European Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2010, editace P. Sojka, Paris, France: Masaryk University, červenec 2010, ISBN 978-80-210-5242-0, s. 11–24. URL dml.cz/dmlcz/702569
[47] Zlatuška, Jiří: Automatic generation of virtual fonts with accented letters for TeX. Cahiers GUTenberg, ročník 10–11, září 1991: s. 57–68.
[48] Proceedings of the 7th European TeX Conference, Prague, 1992. Masaryk University, Brno, září 1992, ISBN 80-210-0480-0.
[49] Zlatuška, Jiří: When METAFONT does it alone. TUGboat, ročník 16, č. 3, září 1995: s. 227–232, ISSN 0896-3207. URL tug.org/TUGboat/tb16-3/tb48zlat.pdf
[50] Zlatuška, Jiří: NTS: Programming Languages and Paradigms. In EuroTEX Proceedings, Heidelberg: DANTE, 1999, s. 241–246.
Partner of
EuDML logo