Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Lua; LuaTeX; ConTeXt; MetaPost; MPlib; Lua; LuaTeX; ConTeXt; MetaPost; MPlib
Summary:
In LuaTeX, it is now possible to run snippets of Lua code from within MetaPost. The article describes the mechanism, the low-level interface available in LuaTeX, as well as the high-level interface available in ConTeXt through example.
Summary:
V LuaTeXu lze nyní spouštět skripty v jazyce Lua z interpretru jazyka MetaPost. Článek na příkladech popisuje samotný mechanismus, nízkoúrovňové rozhraní na úrovni LuaTeXu i vysokoúrovňové rozhraní pro formát ConTeXt.
Partner of
EuDML logo