Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
OpTeX; LuaTeX; formát TeXu; OpTeX; LuaTeX; TeX format
Summary:
Někteří čtenáři možná znají TeXovou sadu maker OPmac pro plainTeX. Ta umožňuje při zachování jednoduchosti a přímočarosti užití maker plainTeXu využít v podstatě všechny pokročilé vlastnosti při sazbě současných dokumentů. Pokračovatelem této koncepce je sada maker OpTeX [1], která společně s LuaTeXem tvoří ucelený nástroj na přípravu dokumentů. Zůstává zachována přímočarost a věci se navíc zjednodušují, protože nemusíme myslet na rozličné vlastnosti jednotlivých TeXových enginů ani na všemožná starodávná kódování národních abeced. Vše totiž běží výhradně v LuaTeXu a v Unicode. V únoru 2020 jsem oslovil odběratele TeXového listu cstex, že jsem zveřejnil alfa verzi OpTeXu a uvítám případnou diskusi nad koncepcí a požadovanými vlastnostmi. Děkuji všem, kteří se mi v té době ozvali. Tehdy to bylo velmi nehotové dílo, které (ačkoli bylo okamžitě zařazeno do TeXlive i MikTeXu) vlastně vznikalo uživatelům pod rukama. Nyní, po roce intenzivního vývoje, OpTeX dospěl k verzi 1.0 a je tedy ustálen a připraven k běžnému použití. V tomto článku bych chtěl o něm zevrubně seznámit české a slovenské uživatele TeXu.
Summary:
The article describes OpTeX - a LuaTeX format based on plain TeX and OPmac. This macro package was introduced in TugBoat [7] and now, it is presented for Czech and Slovak users. The presentation is slightly different than in the cited article [7]. For example, the comparison with LaTeX and ConTeXt is mentioned here including benchmarks in tables 1 and 2.
References:
1. Olšák, Petr: OpTeX: LuaTeX format with extended plainTeX macros. [online]. 2021 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/optex/
2. Olšák, Petr: OpTeX: Format Based on Plain TeX and OPmac. [online]. 2021 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/optex/optex-doc.pdf Verze 1.01.
3. Olšák, Petr: TeX in a nutshell. Praha: České vysoké učení technické, 2020. Dostupné také z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/optex/tex-nutshell.pdf
4. Olšák, Petr: Typesetting Math with OpTeX. [online]. 2021-01 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/optex/optex-math.pdf Verze 03.
5. Olšák, Petr: TeXbook naruby. 2. vyd. Konvoj, 2001. isbn 80-7302-007-6. Dostupné také z: http://petr.olsak.net/tbn.html
6. Eijkhout, Victor: TeX by Topic, A TeXnician's Reference. [online]. 2007 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://mirrors.ctan.org/info/texbytopic/TeXbyTopic.pdf Verze 1.1. Viz také texdoc texbytopic.
7. Olšák, Petr: OpTeX - A new generation of Plain TeX. TUGboat. 2020, roč. 41, č. 3, s. 901–907. ISSN 0896-3207. Dostupné také z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/bulletin/tb128olsak-optex.pdf
8. Olšák, Petr: Font Catalogue generated by OpTeX. [online]. 2021-03-05 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/optex/op-catalog.pdf
9. Olšák, Petr: OpTeX Markup Language Standard. [online]. 2021 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/optex/omls.pdf Verze 0.1.
10. Olšák, Petr: OpTeX: tips, tricks, howto. [online] [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/optex/optex-tricks.html
11: Zeng, Xiangdong: The emoji package. [online]. 2020 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://ctan.org/tex-archive/macros/luatex/latex/emoji/emoji-doc.pdf Viz také texdoc emoji.
Partner of
EuDML logo