Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
textový editor; Overleaf; LaTeX; text editor; Overleaf; LaTeX
Summary:
Předseda tugu označil kolaborativní webový editor Overleaf za "jednu z nejdůležitějších změn ve světě TeXu za poslední roky". V článku představuji Overleaf a jeho klíčové funkce z pohledu uživatele a uvádím změny plánované do budoucna.
Summary:
The president of tug named the collaborative online editor Overleaf "one of the several most important changes in the TeX world for the last years". In this article, I introduce Overleaf and describe its key functions and planned features.
References:
1. Contributors, Overleaf: An open-source online real-time collaborative LaTeX editor. [online]. 2021-11-18 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://github.com/overleaf/overleaf
2. Hammersley, John, De Souza, Paulo Ney: John Hammersley: Interview. [online]. 2021-08-08 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://youtu.be/WN3CsHI0r5Y?t=10h33m48s
3. Ulrych, Oldřich: ASCII Editor pro TeX. TeX bulletin. 1991, roč. 1, č. 1, s. 10–12. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/1991-1/10. DOI 10.5300/1991-1/10
4. Veselý, Jiří: Editory. Zpravodaj CSTUGu. 1992, roč. 2, č. 1, s. 36–40. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/1992-1/36. DOI 10.5300/1992-1/36
5. Ševeček, Pavel: Smlouva o užívání díla CSED. Zpravodaj CSTUGu. 1993, roč. 3, č. 2, s. 88–91. ISSN 1211-6661.
6. Marvan, M., Demel, Jiří: Poznámky ke koupi editoru. Zpravodaj CSTUGu. 1992, roč. 2, č. 2, s. 88–92. Dostupné z DOI: 10.5300/1992-2/88. DOI 10.5300/1992-2/88
7. Ševeček, Pavel: Několik poznámek nejen k výroční ceně CSTUGu. Zpravodaj CSTUGu. 1993, roč. 3, č. 2, s. 85–86. ISSN 1211-6661.
8. Novotný, Vít: Overleaf, webový editor LaTeXových dokumentů. [online]. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2021-11-18 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/tech/overleaf.html.cs
9. Team, Overleaf: WriteLaTeX is continued Overleaf. [online]. 2014-12-16 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://overleaf.com/blog/190-writelatex-is-continued-overleaf
10. Exciting News - ShareLaTeX is joining Overleaf. [online]. 2017-07-20 [cit.2021-11-18]. Dostupné z: https://overleaf.com/blog/518-exciting-news-sharelatex-is-joining-overleaf
11. Team, Overleaf: Reaching six million users in an unprecedented six months. [online]. 2020-07-01 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://overleaf.com/blog/reaching-six-million-users-in-an-unprecedented-six-months
12. Team, Overleaf: The Git bridge in Overleaf v2 is here!. [online]. 2019-01-03 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://overleaf.com/blog/the-git-bridge-in-overleaf-v2-is-here
13. Team, Overleaf: New Feature: Select your TeX Live Compiler Version. [online]. 2020-04-30 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://overleaf.com/blog/new-feature-select-your-tex-live-compiler-version
14. Fine, Jonathan: PTD. [online] [cit. 2021-07-12]. Dostupné z: https://github.com/arxtex/ptd
15. Beeton, Barbara: Debugging LaTeX files: Illegitimi non carborundum. [online]. 2017, roč. 38, č. 2, s. 159–164 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://www.vim.tug.org/TUGboat/tb38-2/tb119beet.pdf
16. Antoš, David: TVS: TeX Versioning System. [online]. 1998 [cit. 2021-12-07]. Dostupné z: https://www.ctan.org/pkg/tvs
17. Antoš, David: TeX Versioning System. [online]. Fakulta informatiky Masarykovy univerity, 2000 [cit. 2001-06-16]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/~xantos/TVS/
18. Antoš, David: TeX Versioning System aneb jak všechny zdrojové soubory uložiti. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2000, roč. 10, č. 1–3, s. 47–49. Dostupné z DOI: 10.5300/2000-1-3/47. DOI 10.5300/2000-1-3/47
19. Fine, Jonathan: Tools for packaging and using Portable TeX Documents. [online]. 2021-11-10 [cit. 2021-11-18]. Dostupné z: https://pretalx.com/packagingcon-2021/talk/XTAJ7Z/
Partner of
EuDML logo