Previous |  Up |  Next

Article

Title: TeX in a Nutshell (English)
Title: TeX v kostce (Czech)
Author: Olšák, Petr
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2021
Pages: 9-55
Summary lang: English
.
Category: informatics
.
Summary: Nowadays, many users discover TeX through high-level formats that hide the complexity of typesetting behind a facade of a friendly markup language. However, all except the simplest of typesetting tasks require that the user can understand what happens under the hood and knows how they can influence the algorithms of TeX when needed. In this article, the author introduces the foundations of most high-level TeX formats, which will help the readers with their day-to-day work with TeX as well as their more difficult typesetting tasks. The readers are first introduced to the program TeX and its extensions. Then, they learn about the different processors of TeX and their modes. Finally, the readers learn about the registers and primitive commands of TeX as well as the macros of the plain TeX format. The word of the day is brevity as the exposition spans less than forty pages: An excellent reading material for an otherwise uneventful train ride! The author has previously written three books about TeX, has developed the OpTeX format, maintains a dozen package on the CTAN archive, and has taught a university course about TeX for over twenty years. (English)
Summary: Uživatelé dnes objevují TeX přes vysokoúrovňové formáty, které pečlivě skrývají složitost počítačové sazby za fasádou přívětivých značkovacích jazyků. Nicméně jakékoliv složitější sazečské úkoly vyžadují, aby uživatelé věděli, co se skrývá pod kapotou a jak mohou algoritmy TeXu ovlivnit, pokud je to zrovna potřeba. Autor ve svém článku představuje základy, na kterých stojí většina dnešních TeXových formátů a které čtenářům pomohou s každodenní prací v TeXu i se záludnějšími sazečskými úkony. Čtenáři se nejprve seznámi s programem TeX a s jeho rozšířeními. Následně se dozví o procesorech TeXu a jejich režimech. Na závěr zjistí, jaké existují registry a primitivy TeXu a jaká makra nabízí formát plain TeX. Heslem dne je stručnost a autorův výklad zabírá pouze necelých 40 stran textu. Díky tomu se TeXovým mágem nebo mágyní můžete stát během jedné cesty vlakem! Autor v minulosti napsal již tři knihy o TeXu, vyvinul formát OpTeX, udržuje množství balíčků na archivu ctan a již více než dvacet let vyučuje vysokoškolský předmět o digitální sazbě a TeXu. (Czech)
Keyword: TeX
Keyword: eTeX
Keyword: pdfTeX
Keyword: XeTeX
Keyword: LuaTeX
Keyword: microtypography
Keyword: plain TeX
Keyword: TeX
Keyword: eTeX
Keyword: pdfTeX
Keyword: XeTeX
Keyword: LuaTeX
Keyword: microtypografie
Keyword: plain TeX
DOI: 10.5300/2021-1-4/9
.
Date available: 2022-04-13T12:41:53Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150294
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_031-2021-1_3.pdf 1.140Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo