Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
miniaturní knihy; LaTeX; přehýbání; vyřazování stran; miniature books; LaTeX; folding
Summary:
Článek ukazuje několik způsobů, jak lze vytvořit miniaturní knihu z pouhého jediného listu papíru. Jsou popsána některá řešení tohoto úkolu v LaTeXu.
Summary:
This paper shows several ways how to create a miniature book printed on just a single sheet of paper. Some LaTeX solutions are given.
References:
1. Wilson, Peter: Glisterings. TUGboat [online]. 2010, roč. 31, č. 3, s. 177–183 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://tug.org/TUGboat/tb31-3/tb99glister.pdf
2. Adams, William: One Typeface, Many Fonts. [online]. 1997 [cit. 2010-11]. Dostupné z: http://mysite.verizon.net/william_franklin_adams/portfolio/typography/onetype-sheet.pdf
3. Bromer, Anne C., Edison, Julian I.: Miniature Books: 4,000 Years of Tiny Treasures. Abrams, 2007. ISBN 9780810992993.
4. Moote, Cherryl: Copied, Bound & Numbered. At Your Ease Publications, 2003. ISBN 0968881173.
5. Wilson, Peter: Printing booklets with LaTeX. [online]. 2009 [cit. 2010-11]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/booklet
6. Talbot, Nicola L. C.: Creating flow frames for posters, brochures or magazines using flowfram.sty. [online]. 2010 [cit. 2010-11]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/flowfram
7. Matthias, Andreas: The pdfpages Package. [online]. 2010 [cit. 2010-11]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/pdfpages
8. Duggan, Angus: PSUtils. [online]. 2008 [cit. 2010-11]. Dostupné z: http://www.tardis.ed.ac.uk/~ajcd/psutils
9. Phelps, Tom: Multivalent. [online]. 2008 [cit. 2010-11]. Dostupné z: http://multivalent.sourceforge.net
10. Engel, Peter: The Folding Universe: Origami from Angelfish to Zen. Vintage, 1989. ISBN 0394757513.
Partner of
EuDML logo