Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 18, 2010 (Učitel matematiky)

1-13 Stereografická projekce a astroláb.  Kočandrlová, Milada; Jára, Václav
14-27 Eulerova reforma goniometrie.  Smýkalová, Radka
28-35 Egyptské zápisy zlomků I. Řešení neurčitých rovnic.  Beran, Ladislav; Trch, Milan
36-43 Matematické poznatky jako pomůcky ve výtvarném umění (1).  Pavlíková, Dana
44-48 Matematika mimo školu.  Littler, Graham; Jirotková, Darina
49-52 Chvála "biflování".  Kuřina, František
53-54 V. letní škola s didaktikou matematiky 2009.  Fuchs, Eduard; Olšáková, Věra
55-57 SVOČ 2009 v didaktice matematiky a informatiky.  Novotná, Jarmila
58-59 IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách.  Bečvářová, Martina
60-63 30. mezinárodní konference historie matematiky.  Bečvářová, Martina
63 Dva dny s didaktikou matematiky.  
 
Partner of
EuDML logo