Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 16, 2008 (Učitel matematiky)

65-73 Školské reformy (1).  Hrubý, Dag
74-83 Od obsahu čtverce k determinantu druhého řádu.  Kočandrlová, Milada
84-93 Hyperbolická grupa shodných zobrazení v Lobačevského rovině.  Macháček, Miroslav
94-100 Fibonacci a jeho čísla.  Jarošová, Martina
101-106 Modelujeme pravidelná a polopravidelná tělesa.  Macháček, Miroslav
107-114 Objevení Ludolfova čísla pomocí školského matematického softwaru CABRI.  Mahnelová, Hana
115-121 S túžbou po harmónii.  Jedinák, Dušan
122-124 O jednom experimentu ve výuce matematiky na gymnáziu.  Eisenmann, Petr
125-128 Řešení matematických různic.  Calda, Emil
 
Partner of
EuDML logo