Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Následující článek hledá odpověď na otázku, zda existuje nějaká obecná příčina úspěchu či neúspěchu při studiu na Vyšší odborné škole. Porovnává dvě přibližně stejně početné skupiny studentů z hlediska osobnostního a z hlediska znalostí středoškolské matematiky. Jednu skupinu studentů tvoří ti, kteří uspěli při studiu v 1. ročníku a postoupili do 2. ročniku, a druhou skupinu tvoří studenti, kteří z důvodu neprospěchu, absence či přerušení studia do druhého ročníku nepostoupili.
Partner of
EuDML logo