Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Al-Rabtah Adel, E., Vedat, S., Momani, S.: Solutions of a fractional oscillator by using differential transform method. Comput. Math. Appl. 59 (2010), 1356–1362. DOI 10.1016/j.camwa.2009.06.036 | MR 2579499
[2] Čermák, J., Kisela, T., Nechvátal, L.: Několik poznámek ke zlomkovému kalkulu. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 65 (2020), 157–174.
[3] Elaydi, S.: An introduction to difference equations. Springer, New York, 2006. MR 2128146
[4] Erban, R.: Matematická biologie: Populační modely, dynamika a chaos. Rozhledy matematicko-fyzikální 95 (2020), 1–10.
[5] Gamelin, T. W.: Complex analysis. Springer, New York, 2001. MR 1830078
[6] Herrmann, R.: Fractional calculus: An introduction for physicists. World Scientific, 2011. MR 3243574
[7] Kloud, V.: Rozšíření derivace pomocí teorie stability. Středoškolská odborná činnost. Hradec Králové, 2020. Dostupné z: http://soc.nidv.cz/archiv/rocnik43/obor/1
[8] Podlubny, I.: Fractional differential equations: An introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications. Elsevier, 1998. MR 1658022
[9] Strogatz, S.: Nonlinear dynamics and chaos. Levant Books, 2007. MR 3837141
Partner of
EuDML logo