Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Vykročte vpřed, zapojte se do aktivit CSTUGu a zajistěte světlé zítřky TeXu & přátelům! Dokážete to!
Summary:
Go forth and participate in CSTUG to make the bright future of TeX & Friends a reality! You can!
References:
1. Ungar, Peter: cropmark-pu: Cropmark macros for Plain TeX. [online]. CTAN, 1992-02-10 [vid. 2022-11-12]. Dostupné z: https://www.ctan.org/pkg/cropmark-pu
2. Taylor, Philip: cropmrks: Add crop marks to a Plain TeX document. [online]. CTAN, 1994 [vid. 2022-11-12]. Dostupné z: https://www.ctan.org/pkg/cropmrks
3. Wagner, Zdeněk: zwpagelayout: Page layout and crop-marks. [online]. CTAN, 2022-04-18 [vid. 2022-11-12]. Dostupné z: https://www.ctan.org/pkg/zwpagelayout
4. Československé sdružení uživatelů TeXu: Valná hromada CSTUG 2021. [online]. 2022-04-01. [vid. 2022-11-15]. Dostupné z: https://www.cstug.cz/informace/zpravy/2022-04-01-valna-hromada-2022/
5. Československé sdružení uživatelů TeXu: Valná hromada CSTUG 2022. [online]. 2022-10-24. [vid. 2022-11-17]. Dostupné z: https://www.cstug.cz/informace/zpravy/2022-10-24-valna-hromada-2022/
6. Kuben, Jaromír: Úvodník. Zpravodaj CSTUGu. 2005, roč. 15, č. 1, s. 1–2. ISSN 1211-6661. Dostupné také z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/149977
7. Československé sdružení uživatelů TeXu: Členství v CSTUGu. [online]. 2001-03-27. [vid. 2001-04-29]. Dostupné z: http://www.cstug.cz/clenstvi/ Vizte např. webový archiv web.archive.org.
Partner of
EuDML logo