Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
plainTeX; ořezové značky; plain TeX; crop marks
Summary:
Existuje jistě celá řada maker umožňujících přidávat do dokumentu ořezové značky. Zde prezentované nové řešení je postaveno na makrech plainTeXu a umožní přidat ořezové značky do jakéhokoli PDF dokumentu nezávisle na tom, jakým způsobem byl tento dokument vytvořen. Vytvoříme tedy nejprve v něčem (v LaTeXu, v OpenOffice, v OpTeXu, …) dokument a pak použijeme makra z cropmarks.tex k přidání ořezových značek. Soubor cropmarks.tex je součástí balíčku olsak-misc. Ten obsahuje další užitečná makra pro plainTeX. Na konci tohoto článku je přidána stručná informace i o těchto dalších nástrojích. Balíček olsak-misc je sice součástí TeXlive, ale je tam bohužel umístěn poněkud nešťastně v adresáři pro dokumentaci. Než tedy začnete experimentovat, umístěte si soubor cropmarks.tex někam, kde jej Váš TeX najde.
Summary:
The package cropmarks.tex from olsak-misc bundle of packages is presented here. It enables to add configurable crop marks to any PDF file (irrelevant what software created it). The macro is based on Plain TeX and works in OpTeX too. The special crop marks for impositions are available too and this example is shown in the article in detail. The summary about other olsak-misc macro files is added in the last section here. Moreover, the macros are documented at the end of each file.
References:
1. Olšák, Petr: olsak-misc: Collection of plain TeX macros. [online]. CTAN, 2022-08 [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/olsak-misc
2. Přispěvatelé Wikipedie: Imposition. [online]. Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2022-09-16 [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Imposition
3. Ann: Tiskový arch, archová montáž. [online]. Studijni-svet.cz [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://studijni-svet.cz/tiskovy-arch-archova-montaz/
4. Thomas, Reuben, Firth, David: pdfjam: Shell scripts interfacing to pdfpages. [online]. CTAN [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/pdfjam
5. Mareš, Martin: PaperJam PDF Transformer. [online]. 2022-08-21. [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: http://mj.ucw.cz/sw/paperjam/
6. Olšák, Petr: Printing booklets. [online]. 2022-06-17. [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://petr.olsak.net/optex/optex-tricks.html#booklet
7. Čapek, Karel: Bílá nemoc. 1. vyd. František Borový, 1937. Dostupné také z: https://cs.wikisource.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemoc
8. Olšák, Petr: More pages on single sheet. [online]. 2022-06-14. [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://petr.olsak.net/optex/optex-tricks.html#frontsheet
Partner of
EuDML logo