Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek přináší výběr některých úloh, ve kterých trpaslíci hádají barvy svých klobouků a snaží se za pomoci matematiky najít optimální strategii.
References:
[1] Buhler, J. P.: Hat tricks. Math. Intelligencer 24 (2002), 44–49. DOI 10.1007/BF03025323 | MR 1930867
[2] Butler, S., Hajiaghayi, M. T., Kleinberg, R. D., Leighton, T.: Hat guessing games. SIAM J. Discrete Math. 22 (2008), 592–605. DOI 10.1137/060652774 | MR 2399367
[3] Cílek, V.: Archeus. Fragment radostné vědy o trpaslících a příbuzné eseje. Dokořán, 2010.
[4] Ebert, T.: Application of recursive operators to randomness and complexity. Disertační práce. University of California at Santa Barbara, 1998. MR 2698364
[5] Hardin, C. S., Taylor, A. D.: An introduction to infinite hat problems. Math. Intelligencer 30 (2008), 20–25. MR 2501394
[6] Hardin, C. S., Taylor, A. D.: The mathematics of coordinated inference. A study of generalized hat problems. Springer, 2013. MR 3100500
[7] Jarosil, L.: Předpovídání budoucnosti a axiom výběru. Bakalářská práce. MFF UK, Praha, 2014.
[8] Khovanova, T.: A line of sages. Math. Intelligencer 36 (2014), 44–46. DOI 10.1007/s00283-013-9415-3
[9] Peters, J., Meinshausen, N.: The raven’s hat: fallen pictures, rising sequences, and other mathematical games. MIT Press, 2020. MR 4266062
[10] Pratt, R., Wagon, S., Wiener, M., Zieliński, P.: Too many hats. Math. Intelligencer  41 (2019), 66–71. DOI 10.1007/s00283-019-09896-6 | MR 3995321
[11] Proner, M.: Kombinatorické úlohy o klobúkoch. Diplomová práce. MFF UK, Praha, 2021.
[12] Robinson, S.: Why mathematicians now care about their hat color. The New York Times, 10. dubna 2001. Dostupné z:  https://www.nytimes.com/2001/04/10/science/why-mathematicians-now-care-about-their-hat-color.html
[13] Velleman, D. J., Wagon, S.: Bicycle or unicycle? A collection of intriguing mathematical puzzles. MAA Press, 2020. MR 4284807
[14] Winkler, P.: Games people don’t play. In: Wolfe, D., Rodgers, T.: Puzzler’s tribute. A feast for the mind, A K Peters, 2002, 301–313. MR 1898078
Partner of
EuDML logo