Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A99
Summary:
Rok 2022 je několikanásobným jubilejním rokem pro matematickou olympiádu v České republice, potažmo v Československu. Do souvislosti jsou dána i jubilea, která matematické olympiádě předcházela. Vzniká tak zajímavý komplex událostí, které proběhly v letech končících číslicí 2.
References:
[1] Bečvářová, M.: Z historie Jednoty 1862–1869. Prometheus, Praha, 1999. MR 1883138
[2] Boček, L., Šimša, J., Töpfer, P.: 70 let matematické olympiády. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2) (2021), 120–125.
[3] Brdička, M., Schwabik, Š.: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé. In: Pátý, L. (ed.): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862–1987, JČSMF, Praha, 1987, 30–83.
[4] Škola mladých matematiků. [online]. Dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403423
[5] Hradecký, F., Koman, M., Vyšín, J.: Několik úloh z geometrie jednoduchých těles. Mladá fronta, Praha, 1961.
[6] International Mathematical Olympiad: Results. [online]. Dostupné z: https://www.imo-official.org/results.aspx
[7] Matematická olympiáda. [online]. Dostupné z: http://www.matematickaolympiada.cz/
[8] Moravčík, J., Vyšín, J.: Dvacet pět let matematické olympiády v Československu. Mladá fronta, Praha, 1976.
[9] Sedláček, J.: Tři ročníky matematické olympiády. Rozhledy matematicko-přírodovědecké 33 (2) (1954), 61–62.
[10] Rozhledy matematicko-přírodovědecké: Úlohy.
[11] Vyšín, J., Zelinka, R.: První ročník matematické olympiády (Zpráva o řešení úloh ze soutěže ve školním roce 1951/1952). SPN, Praha, 1952.
[12] Zelinka, R.: Druhý ročník matematické olympiády (Zpráva o řešení úloh ze soutěže ve školním roce 1952–1953). SPN, Praha, 1954.
[13] Zhouf, J.: Historie vzniku Rozhledů matematicko-fyzikálních. Rozhledy matematicko-fyzikální 87 (3) (2012), 1–7.
[14] Zhouf, J.: Téměř 100 let Rozhledů matematicko-fyzikálních. In: Bečvářová, M., Bečvář, J. a kol. (eds.): Matematický svět mezi válkami, FD ČVUT, Praha, 2020, 299–334.
Partner of
EuDML logo