Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Přínos F. Riesze k teorii Lebesgueova integrálu funkcí jedné reálné proměnné (Czech)
Chapter title: Contribution of F. Riesz to the theory of Lebesgue integral of functions of one real variable (English)
Author: Žitný, Karel
Language: Czech
Monograph: Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky
ISBN: 80-7196-031-4
Year: 1996
Publisher: Prometheus
Place: Praha
Pages: 127-136
.
Category: math
.
MSC: 01-06
MSC: 01A85
MSC: 26A42
MSC: 28-03
.
Date available: 2010-02-01T15:04:57Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/400559
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_04-1996-1_7.pdf 2.866Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo