Previous |  Up |  Next

Člověk-umění-matematika

Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky

Series No.: 4 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fyziků, Matematická vědecká sekce
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1996
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-031-4
MR1915568 | Zbl 0989.00021
MSC: 00B25, 01-06

More info...

Table of Contents

3 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich; Fuchs, Eduard
5 Obsah
[6]-48 Vidění a zobrazování. Folta, Jaroslav
49-71 Poznámky k historii funkce gama. Veselý, Jiří
72-105 Vznik a vývoj algebrickej geometrie. Čižmár, Ján
106-126 Objevování neeukleidovské geometrie (Pohled učitele). Hejný, Milan
127-136 Přínos F. Riesze k teorii Lebesgueova integrálu funkcí jedné reálné proměnné. Žitný, Karel
137-154 O některých důležitých řadách. Veselý, Jiří
155-165 Vznik a vývoj teorie grafů. Šišma, Pavel
166-177 Kořeny a vývoj pojmu konvergentní číselná řada. Trojovský, Pavel
178-186 Zákon reciprocity v teorii čísel. Kraemer, Pavel
 
Partner of
EuDML logo