Previous |  Up |  Next

Matematika v devíti kapitolách

Sbírka početních metod z doby Han s komentářem Liu Huie z doby Wei a Li Chunfenga a dalších z doby Tang. Překlad, vysvětlivky a úvod

Series No.: 37 (Dějiny matematiky)
Creator: Hudeček, Jiří
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2008
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-046-3

MSC: 01A25

More info...

Partner of
EuDML logo