Previous |  Up |  Next

Malý průvodce historií integrálu

Series No.: 6 (Dějiny matematiky)
Creator: Schwabik, Štefan; Šarmanová, Petra
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1996
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-038-1
MR1881937 | Zbl 1076.01002
MSC: 01A05, 26-03, 28-03

More info...

Partner of
EuDML logo