Dějiny matematiky

Description

Edice "Dějiny matematiky" založená v roce 1994 umožňuje publikovat krátké i rozsáhlé texty z dějin matematiky. V edici dosud vyšlo přes 50 monografií, včetně sborníků přednášek, které zazněly na letních školách z historie matematiky a na seminářích z historie matematiky pro vyučující na středních školách, i několik doktorských disertačních prací.

The book series "History of Mathematics" has been established in 1994 to facilitate publication of both short and extensive texts from history of mathematics. The series already contains over 50 monographs, including proceedings of extended texts of lectures delivered at summer schools and seminars on history of mathematics held for secondary school teachers, as well as several PhD theses.

Archive:

 1. Historie matematiky. I. Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 19.8.-22.8.1993, Sborník (1993)
 2. Eduard Weyr (1852-1903) (1995)
 3. Matematika v 19. století. Sborník přednášek z 15. letní školy Historie matematiky, Vyškov, 26.-30.8.1994 (1996)
 4. Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky (1996)
 5. Jan Vilém Pexider (1874–1914) (1997)
 6. Malý průvodce historií integrálu (1996)
 7. Historie matematiky. II. Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 21. 8. – 24. 8. 1995, Sborník (1997)
 8. Teorie grafů, 1736–1963 (1997)
 9. Počátky počtu pravděpodobnosti (1997)
 10. František Josef Studnička (1836–1903) (1998)
 11. Matematika v proměnách věků. I. Sborník (1998)
 12. Matematika v 16. a 17. století. Seminář Historie matematiky III, Jevíčko, 18.8.–21.8.1997 (1999)
 13. Z historie Jednoty (1862–1869) (1999)
 14. Historie Fermatových kvocientů (Fermat – Lerch) (2000)
 15. Tři středověké sbírky matematických úloh. Alkuin, Métrodóros, Abú Kámil (2001)
 16. Matematika v proměnách věků. II (2001)
 17. Mathematics throughout the ages. Contributions from the summer school and seminars on the history of mathematics and from the 10th and 11th Novembertagung on the history and philosophy of mathematics, Holbaek, Denmark, October 28-31, 1999, and Brno, the Czech Republic, November 2-5, 2000 (2001)
 18. Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740 (2001)
 19. Matematika ve středověké Evropě (2001)
 20. Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady (2002)
 21. Matematika na německé technice v Brně (2002)
 22. Karel Rychlík (1885–1968) (2003)
 23. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie (2003)
 24. Matematika v proměnách věků. III (2004)
 25. Mathematics throughout the ages. II (2004)
 26. Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938 (2005)
 27. Vladimír Kořínek (1899–1981) (2005)
 28. Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 (2006)
 29. Product integration. Its history and applications (2007)
 30. Historický vývoj pojmu křivka (2007)
 31. Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty (2006)
 32. Matematika v proměnách věků. IV (2007)
 33. Matematika v proměnách věků. V (2007)
 34. Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 (2008)
 35. Z historie lineární algebry (2007)
 36. Ladislav Svante Rieger (1916–1963) (2008)
 37. Matematika v devíti kapitolách. Sbírka početních metod z doby Han s komentářem Liu Huie z doby Wei a Li Chunfenga a dalších z doby Tang. Překlad, vysvětlivky a úvod (2008)
 38. Jan Vilém Pexider (1874–1914) (2009)
 39. Zlatý řez nejen v matematice (2009)
 40. České kořeny bulharské matematiky (2009)
 41. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire. Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST (2010)
 42. Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918 (2010)
 43. Jarník's note of the lecture course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928) (2010)
 44. Jan Sobotka (1862–1931) (2010)
 45. Matematika v proměnách věků. VI (2010)
 46. Karel Zahradník (1848–1916). (Praha–Záhřeb–Brno) (2011)
 47. The growth of mathematical culture in the Lvov area in the autonomy period (1870–1920) (2011)
 48. Moji učitelé geometrie (2011)
 49. Wilhelm Matzka (1798–1891) (2011)
 50. Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904–1995) (2012)
 51. Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů (2011)
 52. Forgotten mathematician Henry Lowig (1904–1995) (2012)
 53. Historie matematické lingvistiky (2012)
 54. Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla (2012)
 55. Finanční matematika v českých učebnicích. (Od Marchetovy reformy) (2013)
 56. Počátky teorie matic v Českých zemích a jejich ohlasy (2014)
 57. Matematické listy Gerberta z Remeše (2014)
 58. Historický vývoj geometrických transformací (2015)
 59. Matematika ve staré Indii (2016)
 60. Goniometrické funkce v elementární matematice (2016)
 61. Tibor Neubrunn (1929 – 1990) (2016)
 62. Josef Úlehla (1852–1933) (2018)
 63. Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance (2018)
 64. Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttingen 1927/1928) (2020)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo