Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Seznam použité literatury (Czech)
Chapter title: References (English)
Author: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Monograph: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
ISBN: 978-80-7378-028-9
Year: 2008
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha
Pages: 305-322
.
Category: other
.
.
Date available: 2010-11-28T20:13:50Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/400916
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_34-2008-1_14.pdf 247.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo